40

Politie blokkeert Amerikaanse Dag van de Woede

Update: Republikeinen verwerpen voorstel Obama 'Buffetbelasting' ... Protest 'Occupy Wall Street' brengt honderden op de been... Doel: Het bezetten van de New York Stock Exchange

Honderden Amerikaanse demonstranten zijn zaterdag bijeengekomen met de bedoeling Wall Street, het hart van het Amerikaanse financiële systeem, te bezetten. De bedoeling was een Amerikaanse versie van het Tahrirplein te creëren. De NYPD was de demonstranten echter voor en zette dranghekken neer om de massa te blokkeren.


Het protest is gericht tegen het financiële systeem in de VS. Volgens de actievoerders worden rijken bevooroordeeld ten opzichte van de armen.

Aan de demonstratie gingen maanden van voorbereiding vooraf. Het was de bedoeling een soortgelijke revolutie te ontketenen als in Egypte en Madrid. De demonstranten wilden de New York Stock Exchange bezetten, maar zijn door de politie afgesneden. Naar verluid zouden 296 demonstranten toch de nacht hebben doorgebracht op straat.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft op dezelfde dag bekend gemaakt maandag met een voorstel te zullen komen voor een ‘Buffetbelasting’. Een extra belasting voor mensen die meer dan één miljoen dollar per jaar verdienen. Het voorstel is vernoemd naar de miljardair Warren Buffett die onlangs pleitte voor belastingverhoging voor de allerrijkste Amerikanen.

Het voorstel van Obama wordt hoogstwaarschijnlijk afgewezen, omdat de Republikeinen de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden en faliekant tegen iedere vorm van belastingverhoging zijn.

Update 18.50

De Republikeinen hebben het voorstel van Barack Obama voor het invoeren van een ‘Buffettbelasting’ verworpen. De Republikeinen omschrijven het voorstel als een ‘klassenoorlog’ en kondigen aan dat het in het Congres op grote weerstand zal rekenen. Ze menen dat het voorstel weinig zal bijdragen aan het verlagen van het tekort en de banengroei zal schaden. Republikein Paul Ryan:

Het zorgt voor verdere instabiliteit in ons systeem, meer onzekerheid en het bestraft het scheppen van banen en de mensen die banen creëren. Klassenoorlog kan misschien politiek goed zijn, maar is schadelijk voor de economie.

NRC: Tahrir-achtige bezetting Wall Street gesmoord

De Volkskrant: Obama wil ‘Buffettbelasting’ voor miljonairs

cc-foto: David Shankbone

Geef een reactie

Laatste reacties (40)