Laatste update 14:05
24

Politie en OM claimen vijf keer meer misdrijven dan uit eigen cijfers blijkt

Het aantal misdrijven is bijna vijf keer zo groot als uit officiële politiecijfers blijkt, dat stellen de top van de politie en het OM in een nieuw rapport dat in handen is van Trouw. Het rapport, dat geschreven is als advies voor een nieuw te vormen kabinet, pleit voor meer capaciteit bij politie en justitie. Trouw schrijft:

“Door capaciteitsgebrek bij de opsporingsdiensten en daling van de aangiftebereidheid bij burgers en bedrijven, geven de cijfers niet weer wat de werkelijke omvang is van de misdaad. De capaciteit bij politie en OM is inmiddels op een dusdanig laag niveau gekomen dat de burger het vertrouwen in de rechtshandhaving dreigt te verliezen en criminelen handelen alsof ze niet meer gepakt kunnen worden.”

Het kabinet benadrukt dat Nederland de laatste jaren veiliger is geworden en dat de veelvoorkomende criminaliteit is gedaald. Die bewering wordt gestaafd door officiële cijfers die door de politie zelf zijn verstrekt. In 2015 werden 960.000 misdrijven geregistreerd. Volgens het rapport schetst het kabinet een veel te rooskleurig beeld en is het werkelijke aantal delicten ongeveer 4,5 miljoen. Dat ‘werkelijke aantal’ zou blijken uit de jaarlijkse enquêtes onder burgers naar hun ervaringen met criminaliteit. In 2015 zei 18 procent van de ondervraagden een of meerdere keren slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf. Op basis van de enquêtes zouden er dat jaar 34 misdrijven per 100 Nederlanders van 15 jaar en ouder zijn gepleegd.

Het rapport stelt dat met 57 procent van de aangiftes niets wordt gedaan, vaak omdat de politie geen aanknopingspunten zou hebben. Van de aangiftes die via internet worden gedaan, is zelfs 70 procent tevergeefs.

Opmerkelijk genoeg stelt de politie dat drugsdelicten tot de misdrijven horen die in de cijfers zwaar onderschat worden. Van dit soort criminaliteit zou de politie volgens het rapport slechts een fractie in beeld hebben, terwijl minstens de helft van alle capaciteit reeds wordt aangewend in de strijd tegen drugscriminaliteit (40 procent van de opsporingsgcapaciteit zou al ingezet worden tegen hennepcriminaliteit). Hele wijken zouden in handen dreigen te vallen van de georganiseerde misdaad. Ondanks het aandringen op meer capaciteit is eerder gebleken dat het rechtse stokpaardje ‘meer blauw op straat’ geen zoden aan de dijk zet, integendeel. Om het ophelderingspercentage omhoog te krijgen en de aangiftebereidheid en het vertrouwen van burgers te herstellen lijken dus vooral hervormingen nodig, maar uit het debacle met de nationale politie blijkt dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan het ideaal.

Cc-foto: Guilhem Soulas

Geef een reactie

Laatste reacties (24)