135

‘Politie maakt demonstranten monddood’

Advocaat: voer arrestatieverbod in voor vermeende uitingsdelicten en vreedzame demonstraties

De archaïsche strafbaarstelling van majesteitsschennis mag dan alle aandacht hebben gekregen in de zaak Al-Jaberi, maar volgens zijn advocaat Willem Jebbink ligt het echte probleem bij het gedrag van de politie. In een opiniestuk op Volkskrant.nl haalt de raadsman fel uit naar de hoeders der wet, die aantonen lak te hebben aan burgemeesters en de rechtsstaat door steeds opnieuw vreedzame demonstranten te arresteren.

Jebbink noemt naast Al-Jaberi ook de arrestatie van demonstrante Joanna als voorbeeld. Beiden waren onderdeel van een vreedzaam protest en demonstreerden met toestemming van de burgemeester:

De politie negeert hier dus het besluit van de enige autoriteit die het bij de demonstratievrijheid voor het zeggen heeft: de burgemeester. Dat is rechtsstatelijk zorgelijk, omdat dat ten koste van de persoonlijke vrijheid van burgers gaat. Het is ook onbezonnen. Politieambtenaren kennen de wet op dit punt klaarblijkelijk onvoldoende om die fatsoenlijk uit te voeren.

Het resultaat is repressie en een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting, aldus Jebbink: 

Maar het lijkt dat de politie een heel andere agenda heeft. Namelijk die van ‘opgeruimd staat netjes’. Die krachten binnen de politie zijn zo sterk dat daarmee de demonstratievrijheid opzij wordt gezet. Wie immers op het moment dat hij demonstrerend zijn mening wil laten horen wordt gearresteerd, is feitelijk monddood gemaakt. Ook als achteraf blijkt dat de arrestatie juridisch onjuist was.

Internationaal slaat Nederland daarmee een modderfiguur, betoogt de advocaat:

Het liberale Nederland zet het strafrecht in tegen demonstranten die vreedzaam hun mening uiting over het belachelijk maken van mensen van kleur, zo luidt de toon. Een boemerangeffect op het ‘opgeruimd staat netjes’-gedrag van onze politie en een beroerde pers voor de vrijheid van meningsuiting in Nederland.

Nederland is volgens Jebbink niet gewend aan harde debatten die mainstream worden gevoerd, in plaats daarvan regeert ‘de cultuur van consensus’. Andersdenkenden die provocerend hun mening verkondigen (omdat ze anders volledig worden genegeerd ten gunste van normbevestigende opiniemakers) worden als querulanten gezien en lopen de kans bij demonstraties te worden vastgezet. Daarom pleit de advocaat voor verregaande maatregelen:

Om de politie te beteugelen, zou het goed zijn een arrestatieverbod in te voeren voor vermeende uitingsdelicten en voor vreedzame demonstraties. Om het in demonstrantentaal te zeggen: fuck de repressie.

Cc-foto: screenshot Pauw

Geef een reactie

Laatste reacties (135)