9

Politiecultuur onprettig voor allochtonen

Agenten voelen zich vaak buitengesloten

Politieagenten met een allochtone achtergrond voelen zich in het korps niet echt thuis. Dat stelt Sinan Cankaya, promovendus aan de Universiteit Tilburg. Hij deed ruim drie jaar lang onderzoek binnen het korps Amsterdam-Amstel.

In een interview met Humberto Tan op BNR legt Cankaya uit dat de agenten in een spagaat verkeren. Aan de ene kant moeten ze voortdurend bewijzen dat ze een echte neutrale Nederlandse agent zijn maar aan de andere kant eist het beleid dat ze zich juist presenteren als vertegenwoordiger van een bepaalde bevolkingsgroep en specifiek etnische problemen te lijf gaan. dat leidt er toe dat ze door collega’s met scheve ogen worden aangekeken. Er wordt getwijfeld aan hun neutraliteit, integriteit en solidariteit.

Cankaya zegt:

Ik denk dat discriminatie te beperkt is om datgene wat ik heb geobserveerd te verklaren (…) Discriminatie heeft iets absoluuts terwijl ik merkte dat het heel ambivalent is. De uitsluiting is niet permanent of constant maar juist warrig. Het probleem is het voortdurend geslingerd worden tussen het gevoel van erbij horen en er niet bij horen. De interne cohesie is zwak waardoor zij (de agenten) zich moeilijk aan de organisatie kunnen binden.

Beluister het gesprek hier

cc-foto: Bas Bogers

Voel je welkom: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (9)