12

Politiek tegen discriminerende scholen

Meerderheid van de Kamer wil omstreden enkele-feitconstructie schrappen uit Algemene wet gelijke behandeling

De Algemene wet gelijke behandeling beschermt personen tegen discriminatie. Zo kunnen bijvoorbeeld scholen personen niet benadelen op basis van onder andere godsdienst en nationaliteit. De toevoeging ‘een enkele feit’ maakt het echter mogelijk op basis van een andere bijkomstigheid, bijvoorbeeld homoseksualiteit, de persoon in kwestie wel ongelijk te behandelen. D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks hebben een voorstel ingediend om de wet te wijzigen.

Vooral homoseksuele leerkrachten ondervinden problemen door de constructie. In de praktijk vraagt de wet aan mensen om de grondslag van de instelling waar zij werken te onderschrijven. De vijf partijen vinden dat de wet hierin te ver gaat en in feite ‘een inbreuk op de persoonlijke vrijheden van een individu’ is.

Personen hoeven wat betreft de vijf partijen in hun privéleven de grondslag slechts te respecteren: ‘Van een persoon kan worden verwacht binnen de school respect te tonen voor de grondslag, wat iets anders is dan het volledig onderschrijven ervan’, aldus de indieners van de wetswijziging.

In 2008 oordeelde de Europe Commissie nog dat de uitzonderingen in de wet voor instellingen op godsdienstige grondslag te ruim zijn geformuleerd, in vergelijking met de Europese regelgeving.

De Volkskrant: ‘Leerkrachten hoeven school niet in privéleven te volgen’

cc-foto: Nathanmac87

Geef een reactie

Laatste reacties (12)