18

Politietekort Duitsland door toestroom vluchtelingen

Volgens politievakbond zeker nog 20.000 agenten extra nodig

De Duitse politie heeft duizenden agenten ingezet om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. De politievakbond meldt dat er daardoor een tekort is op andere gebieden en dat er zeker nog 20.000 extra dienders nodig zijn.

Het reguleren van de vluchtelingenstroom die Europa binnenkomt, wordt door de bond ‘de grootste uitdaging in de naoorlogse geschiedenis’ genoemd. Momenteel zijn er zoveel agenten ingezet op stations en bij opvangcentra dat er bezuinigd is op de bezetting in het verkeer. 

De Duitse overheid heeft beloofd voor 3000 extra banen in drie jaar tijd te zorgen. De bond zegt er minstens 15.000 nodig te hebben, alleen al op lokaal niveau. Ook wordt er gepleit voor extra ondersteuning door veiligheidstroepen en militairen. 

cc foto: Julian Schüngel

Geef een reactie

Laatste reacties (18)