29

Politiewerk wordt geprivatiseerd

Particuliere beveiligers krijgen handboeien maar geen pepperspray ... Welke informatie deelt de politie met commerciële bewakers?

Minister Ivo Opstelten (VVD) van Justitie wil dat de politie meer gebruik gaat maken van particuliere beveiligers. Die moeten worden ingezet om toezicht te houden op het gebied van parkeren, alcohol en vuurwerk. Nu al zijn er in de grote steden boa’s, oftewel buitengewoon opsporingsambtenaren, actief.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Opstelten dat hij meer gebruik wil gaan maken van particuliere beveiligers. Dat roept vragen op over het delen van politieinformatie:

Op termijn kan veel van wat geldt voor de samenwerking tussen politie en boa’s en voor de operationele regie door de politie ook gaan gelden voor de samenwerking met particuliere beveiligers, met name in publiek-private samenwerkingsverbanden zoals bij winkelgebieden en bedrijventerreinen. Ik vind het belangrijk dat er ook voldoende informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen politie/boa’s en beveiligers. Omdat het hier een particuliere organisatie betreft moeten er extra waarborgen worden ingebouwd voor de uitwisseling van opsporingsinformatie. Initiatieven voor pilots op het terrein van informatiedeling tussen politie/boa’s en particuliere beveiligingsorganisaties zal ik in beginsel steunen.

Calgary police brutality cover-up?Om te voorkomen dat er verkeerd omgesprongen wordt met justitiële informatie en de bevoegdheden wil Opstelten dat er gebruik gemaakt wordt van een keurmerk voor particuliere beveiligers. De minister wil ook dat de particuliere boa’s niet worden uitgerust met geweldsmiddelen als wapenstok en pepperspray:

Ingehuurde boa’s kunnen, net als nu het geval is, onder voorwaarden beschikken over handboeien, maar niet over geweldsmiddelen zoals pepperspray en wapenstok. Geweldsmiddelen dienen in handen van de staat te blijven. De boa’s worden weliswaar ingehuurd onder openbaar gezag, maar hiermee zou toch een grens worden overschreden. 

Lees de hele brief hier.

cc-foto: Robert Thivierge

Geef een reactie

Laatste reacties (29)