12

Positie Rotterdamse korpschef onder vuur

'Opeenstapeling van missers kan niet zonder gevolgen blijven'

Onderzoeksrapport van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) naar de strandrellen in Hoek van Holland is vernietigend voor de Rotterdamse politie.


‘Dit kan niet zonder personele consequenties blijven’, reageerde de Rotterdamse PvdA-fractievoorzitter Van Heemst woensdag bij de presentatie. ‘Het is een opeenstapeling van fouten en missers op alle fronten, maar de grootste fouten zijn gemaakt binnen de politieorganisatie’, schrijft de Volkskrant.

In het Nederlands Dagblad zegt Van Heemst dat er ‘koppen moeten rollen’. De positie van burgemeester Aboutaleb lijkt vooralsnog niet in gevaar. Donderdag vergadert de gemeenteraad over het rapport.

De Hoofdconclusies uit het rapport:

1. Tijdens Veronica Sunset Grooves in Hoek van Holland hebben de belagers van de politie zich met ongekend hevige en intense gewelddadigheid misdragen. De belagers van de politie hebben in georganiseerd verband jacht gemaakt op de politie. Deze uitzonderlijke gewelddadigheid tegenover politiemensen moet krachtig en scherp worden veroordeeld.

2. Door het extreme geweld van de belagers jegens de politie hebben politiemensen zich in een levensbedreigende situatie gevoeld. Op grond van deze beoordeling hebben politiemensen waarschuwingsschoten en gerichte schoten afgevuurd. De politiemensen hebben geïmproviseerd in een situatie van uitzonderlijke gewelddadigheid tegenover politiemensen en zonder dat zij konden rekenen op omvattende commandovoering of andere vormen van ondersteuning.

3. In alle fasen van het evenementtraject was er onvoldoende scherpte en alertheid bij de betrokken organisaties en diensten. Dit was zichtbaar in de ongecoördineerde vergunningverlening, de routinematige voorbereiding, de onvoldoende risico-inschatting, het onvoldoende recht doen aan dreigingsinformatie, de onduidelijke commandostructuur, de verwarrende briefing voorafgaand aan het evenement, de ontoereikende reactie op incidenten en ontwikkelingen tijdens het evenement in de eerste uren, en het veel te laat inlichten van de korpsleiding, burgemeester en hoofdofficier van justitie.

4. De dreigingsinformatie die bij de politie beschikbaar was voorafgaand aan het evenement, had reden moeten zijn voor heroverweging van het laten doorgaan van het evenement en in ieder geval voor het treffen van aanvullende maatregelen: het beschikbaar hebben van de Mobiele Eenheid en het opschalen van de commandostructuren. Dit is ten onrechte niet gebeurd. Aan het begin van het evenement waren er allerlei signalen dat het mis zou kunnen gaan. Deze signalen zijn onvoldoende onderkend. Ten onrechte zijn op dat moment geen toereikende aanvullende maatregelen getroffen

5. De burgemeester en de hoofdofficier van justitie zijn ten onrechte niet ingelicht over de voorbereidingen van het evenement, de dreigingsinformatie voorafgaand aan het evenement en de gebeurtenissen tijdens het evenement. Zij zijn veel te laat geïnformeerd over de ernstige ongeregeldheden. De korpsleiding had onvoldoende zicht op de voorbereidingen van het evenement en is tevens ten onrechte niet ingelicht over de dreigingsinformatie en de gebeurtenissen. De korpsleiding, de burgemeester en de hoofdofficier van justitie hadden zeker moeten stellen dat het bestaande protocol voor informatievoorziening aan de driehoek werd nageleefd zodat zij steeds tijdig en volledig zouden worden geinformeerd.

Lees hier het volledige COT-rapport.

Geef een reactie

Laatste reacties (12)