77

‘Privatisering verzwakt rechtsstaat’

Tjeenk Willink als eerste gehoord door senaatscommissie die privatisering onderzoekt

De democratische rechtsstaat in Nederland is de afgelopen decennia verzwakt als gevolg van het beleid om overheidsdiensten te verzelfstandigen of te privatiseren. Dat betoogde oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State maandag voor een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Die verzwakking van de rechtsstaat is volgens Tjeenk Willink een direct gevolg van het op afstand plaatsen van politieke verantwoordelijkheden, het uitbesteden van taken aan de markt, het teruglopen van inhoudelijke kennis bij de rijksoverheid en de kleinere rol voor het maatschappelijk middenveld.  Door de burger steeds meer als klant te beschouwen raakt bovendien het algemeen belang op de achtergrond. Tjeenk Willink:

Het allerbelangrijkste is dat we de democratische rechtsstaat en de wezenlijke kenmerken ervan weer vooropstellen. Als je kijkt naar de afgelopen 25 jaar, dan is het beeld niet opwekkend in alle opzichten. De kenmerken van de democratische rechtsstaat zijn verzwakt, de verantwoordelijkheden diffuus geworden. De overhead is op elk beleidsterrein gegroeid en burgers voelen zich vaak klemgezet. Dat kun je niet straffeloos zo voortzetten.

Dit is de eerste keer dat de Eerste Kamer overgaat tot een parlementair onderzoek. De commissie staat onder leiding van CU-senator Roel Kuiper:

De Eerste Kamer heeft zelf ook geconstateerd dat er een breed maatschappelijk debat is gevoerd over de ontwikkeling van dit beleid. Daarom wil de Eerste Kamer zelf eens terugblikken op de besluitvorming zoals deze heeft plaats gevonden. Het debat was soms wel kritisch en nam ook toe. De Eerste Kamer is steeds als laatste aan het woord geweest, maar deze keer had de Kamer behoefte om eens systematisch terug te blikken op de besluitvorming.

De commissie spitst hetonderzoek ooit toe op vier casussen: de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen, van uitkeringsinstantie UWV en van de beheerder van het elektriciteitsnetwerk TenneT. Ook de privatisering van KPN wordt onder de loep genomen.

BNR: Eerste Kamer onderzoekt privatiseringen
AD: Tjeenk Willink: Democratische rechtsstaat is verzwakt door privatisering

Geef een reactie

Laatste reacties (77)