225

Pro-PVV actie CDA’ers lang niet zo succesvol als beweerd

Manifest 'Wij staan achter het CDA' blijkt vooral getekend door PVV’ers en VVD’ers … Pro-PVV'ers leggen het af bij online acties

Een media-actie om tegenwicht te bieden aan de kritische en verontruste geluiden binnen het CDA is in werkelijkheid lang niet zo succesvol als door de organisator en journalisten wordt gesuggereerd. Het is bovendien al de tweede keer dat pro-PVV actievoerders op internet het onderspit delven.

De Rotterdamse student John Kuijt, lid van de jongerenvereniging CDJA in zijn stad en secretaris van de werkgroep ‘Ledenbinding’, is een internetactie gestart om het protest tegen samenwerking met de PVV te overstemmen. In de media lukt het Kuijt aardig het beeld te creeëren dat zijn actie volop steun van CDA-leden geniet en succesvoller is dan die van de critici. Zo kopte de Volkskrant zaterdag ‘Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair’. In Nova mocht Kuijt maandag vanuit zijn slaapkamer verslag doen over het ‘succes’ van zijn actie. Kuijt beweert dat de critici ‘een relatief kleine groep zijn’ die niet representatief zijn voor de achterban. De student had sinds zijn donderdag gestarte actie inmiddels al meer dan 1000 steunbetuigingen binnen, al gaf hij toe dat niet al die steunbetuigingen van CDA-leden zijn.
De redactie van Joop heeft een steekproef gehouden om een beeld te krijgen van de daadwerkelijke steun onder CDA-leden. Daartoe zijn driehonderd steunbetuigingen, uit de begin, tussen- en actuele fase, gecontroleerd op de vermelding van CDA-lidmaatschap of niet. Er waren op het moment van de steekproef 1600 reacties.
Opvallend is dat zeer veel ondertekenaars zeggen PVV of VVD te stemmen. 
Van de 300 gecontroleerde reacties maken 185 personen expliciet kenbaar wel of geen CDA-lid te zijn. Van die 185 zijn er 140 géén lid en 45 wel. Dat maakt de verhouding CDA’ers vs niet-CDA’ers 1:3. Omgerekend naar het totaal aantal reacties van 1600 betekent het dat 400 CDA-leden het manifest ondertekenden. Zelfs als alle ondertekenaars die niet kenbaar maken of ze lid zijn tot het CDA worden gerekend komt het aantal steunbetuigingen niet boven de 850. Dat is in alle gevallen minder dan het aantal CDA-leden dat samenwerking met Wilders afwijst.
Het manifest ‘Wij staan voor onze grondrechten’ dat zich juist keert tegen samenwerking met de PVV is inmiddels door 920 leden ondertekend. Van elk van hen is het lidmaatschap gecontroleerd.
Die anti-PVV site ontving ruim 4700 reacties. “Daaronder veel steunbetuigingen van niet-leden, waarvan velen aangeven CDA gestemd te hebben,” aldus de initiatiefnemers.

De pro-CDA-actie is al de tweede actie die vanuit rechtse hoek wordt gestart in een poging kritische geluiden te overstemmen. Nadat er op Facebook een pagina was gestart tegen regeringsdeelname door de PVV richtte de website Geenstijl daar een antipagina tegen op en riep bezoekers op die te steunen. De originele protestpagina tegen de PVV  op Facebook telt inmiddels bijna 4665 leden, de pro-PVV protestpagina van Geenstijl haalde 971 steunbetuigingen. Opvallend daarbij is dat veel van de voornamelijk mannelijke PVV-steunbetuigers uit de Geenstijl-groep verder geen vrienden op Facebook hebben.

Geef een reactie

Laatste reacties (225)