10

Probleemouder = probleemkind?

PvdA en VVD willen nieuwe maatregelen tegen kindermishandeling ... Een op vijf Nederlandse kinderen maakt gebruik van een vorm van jeugdzorg ... Helft probleemgezinnen blijft echter buiten bereik

VVD en PvdA komen met een nieuw plan om kindermishandeling aan te pakken. Als één van de ouders verslaafd of verward is, of een zelfmoordpoging heeft gedaan, moet automatisch Bureau Jeugdzorg worden ingeschakeld. Het klinkt als een open deur, toch gebeurt het nu nog niet. Nu schakelen artsen en ziekenhuizen Jeugdzorg alleen in als een kind binnenkomt met verdachte klachten of verwondingen.

Als een ouder in een ziekenhuis of kliniek wordt opgenomen, blijven kinderen vaak buiten beeld. VVD en PvdA – samen een meerderheid in de Tweede Kamer – willen dat daar verandering in komt, meldt RTL Nieuws donderdag. HBO-posten, ambulancepersoneel en huisartsenposten moeten straks standaard contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Daarmee willen de partijen voorkomen dat kinderen onder de radar verdwijnen.

Een proef  in het ziekenhuis Haaglanden in Den Haag zou al een groot succes zijn. In 95 procent van de gevallen waarin er volgens de nieuwe regels een melding werd gedaan, was dat terecht, aldus de VVD.

Probleemgezinnen buiten bereik
Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt donderdag bekend dat juist gezinnen met de meest ernstige problematiek vaak buiten bereik van Jeugdzorg blijven. Meer dan de helft van gezinnen die met ernstige lichamelijke, psychische of verslavingsproblemen kampen, maakt geen gebruik van de zogenoemde tweedelijns jeugdzorg, zo meldt het AD. Hieronder zijn veel migrantengezinnen. Zo’n veertig procent van de jeugdzorg wordt gebruikt door gezinnen met relatief minder ernstige problemen. 

Een op de vijf kinderen
Over het algemeen gaat het goed met de jeugd in Nederland, zegt het SCP. Maar er zijn ook problemen: ieder jaar weer blijkt het gebruik van jeugdzorgvoorzieningen te zijn toegenomen. Een op de vijf kinderen tot 18 jaar doet een beroep op voorzieningen van Jeugdzorg. Van hen wordt ongeveer een derde doorverwezen naar specialistische jeugdzorg, zoals de kinderpsychiater, het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar ouders terechtkunnen met vragen over opgroeien en opvoeden, en gesloten afdelingen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.

RTL: Kamer: nieuwe maatregelen kindermishandeling

AD: Probleemgezinnen vaak niet naar jeugdzorg

SCP: Terecht in de jeugdzorg

Geef een reactie

Laatste reacties (10)