0

Problemen leefbaarheid spectaculair gedaald

Afname meer dan 30 procent in 10 jaar

Aanpak probleemwijken blijkt te werken. Aantal burgers dat kampt met leefbaarheidsproblemen is de afgelopen tien jaar gedaald van 1,3 miljoen naar 900.000. Gevreesd ‘waterbedeffect’ met verplaatsing naar andere wijken blijft uit.

Uit een onderzoek dat het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) liet doen naar de effecten van overheidsingrijpen op de leefbaarheid in wijken blijkt dat het steeds beter gaat met de aanpak van problemen. De resultaten overtreffen alle verwachtingen.

De Volkskrant:

Ruim een jaar geleden stelden onderzoekers van de Universiteit Utrecht dat de effecten van grootschalig overheidsingrijpen in probleemwijken vaak negatief uitpakken. In het rapport Na de sloop voorspelden zij dat het kabinetsbeleid om veertig wijken voor miljarden euro’s op te knappen, vooral zou resulteren in verplaatsing van de problemen naar aangrenzende wijken. Ze noemden dat het waterbedeffect.
Het onderzoeksbureau dat vervolgens in opdracht van het ministerie van WWI aan de slag ging, komt tot tegengestelde conclusies. ‘Gemiddeld genomen’, schrijven zij, ‘is er zelfs sprake van een tegengestelde beweging. Als het in een aandachtswijk goed gaat, gaat het ook vaker goed in de aanliggende buurten.’

CC foto: Roel1943

Geef een reactie

Laatste reacties (0)