851

Proces tegen haatzaaien Wilders

Update 16:40: Wraking kan proces maanden stilleggen ... Dinsdag 14:00 uur neemt rechtbank een besluit ... Wilders zwijgt

In Amsterdam wordt na een pauze van enkele maanden het proces hervat dat het Openbaar Ministerie heeft ingezet tegen PVV-leider Geert Wilders.

Wilders wordt verdacht van overtreding van artikel 137d van het wetboek van strafrecht, een misdrijf tegen de openbare orde:

Artikel 137d
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

De NOS schrijft:

De uitspraken over de islam waarvoor Wilders wordt vervolgd deed hij in kranten en op internet. Zo vergeleek hij de Koran met Hitlers ‘Mein Kampf’ en deed hij uitspraken als: “Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek”. Ook zei hij: “We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur.

Het proces tegen Wilders begon formeel in januari maar werd na enkele formaliteiten uitgesteld. Het Openbaar Ministerie wilde aanvankelijk niet tot vervolging overgaan omdat de uitspraken wel kritisch zouden zijn maar niet haat zaaiend. Een aantal organisaties heeft, onder leinding van Nederland Bekent Kleur, tegen die weigering met succes beroep aangespannen. Hun argumenten zijn te vinden op de site Wat Wil Wilders.

Update 09:30

De Pers:

PVV-voorman Geert Wilders beroept zich tijdens het strafproces tegen hem op zijn zwijgrecht. Dat heeft zijn advocaat Bram Moszkowicz maandag aan het begin van de eerste zittingsdag tegen de rechtbank gezegd. Wilders beroept zich op zijn zwijgrecht op advies van Moszkowicz.

Update 11:30

Het proces is geschorst omdat de advocaat van Wilders, mr B. Moszkowicz, de rechtbank heeft gewraakt nadat een rechter opmerkte dat de verdachte het debat vaak uit de weggaat. De rechter deed zijn constatering nadat Wilders had aangegeven gebruik te maken van zijn zwijgrecht. 

Trouw schrijft:

Moszkowicz zei dat het geen pas geeft dat Moors er een duiding aan geeft dat Wilders zich beroept op zijn zwijgrecht. Dat is een elementair recht, aldus de raadsman. Hij zei het verzoek tot wraking ,,á contre coeur” te doen. Hij wees erop dat Wilders al te maken heeft met een beschikking van het gerechtshof ,,die op een veroordeling lijkt”.

Update 14:00

De wrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam neemt dinsdag om 14.00 een beslissing over de wraking van de rechtbank. Dat meldt Trouw.
Trouw: Dinsdag uitspraak over wraking-zaak Wilders
Update 16:40

Wanneer het verzoek tot wraking wordt toegewezen loopt het strafproces tegen Wilders mogelijk maanden vertraging op. In dat geval moeten drie nieuwe rechters gekozen worden die zich moeten inlezen.
Trouw: Zaak Wilders opnieuw bij toewijzing wraking

De NOS zendt de rechtszaak live uit

cc-foto: Belkus. Een Britse supporter van Wilders en aanhanger van de extreemrechtse English Defence League demonstreert tegen het proces, maart 2010

Geef een reactie

Laatste reacties (851)