230

Proefboring mogelijk al tweede helft 2014

Update: Milieudefensie blijft tegen boren naar schaliegas... Vitens: risico's drinkwater onderbelicht... Minister Kamp 'positief' over schaliegas... Definitief besluit over proefboring  moet nog genomen worden... Kamp wil zorgvuldige, gefaseerde en geloofwaardige besluitvorming... 

De eerste proefboring naar schaliegas kan op z’n vroegst in de tweede helft van volgend jaar beginnen. Dat zei minister Henk Kamp (Economische Zaken) vanochtend op een persconferentie. Het kabinet moet nog toestemming geven voor die proefboringen, maar duidelijk is dat het kabinet positief staat tegenover schaliegas. Kamp noemde de risico’s ‘beheersbaar’.


Minister Kamp zei op de persconferentie het onderwerp schaliegas ‘positief’ te benaderen.

Als er op een verantwoorde manier gas gewonnen kan worden, dan moeten we serieus overwegen dat te doen.

De minister zei te streven naar een zorgvuldige, gefaseerde en geloofwaardige besluitvorming. ‘Dat betekent dat de uitkomst niet bij voorbaat vast staat.’ Maar duidelijk is dat Kamp vooralsnog vindt dat de risico’s niet veel groter zijn dan bij de reguliere aardgaswinning. Hij baseert zich daarbij op het rapport van onderzoeksbureau Witteveen+Bos. Kamp:

Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn. Om de potentiële betekenis van schaliegas voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen, zijn uiteindelijk proefboringen nodig.

Toch neemt het kabinet nog geen besluit. Het wacht de bevindingen van de Commissie voor de milieueffectrapportage af. Wanneer wordt besloten om de aanvragen voor proefboringen daadwerkelijk in behandeling te nemen, zal dit aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Vervolgens zal met lokale bestuurders en omwonenden gesproken worden en zal er nader onderzoek plaatsvinden op de boorlocaties zelf.

PvdA
Het PvdA-congres heeft zich eerder in dit jaar uitgesproken tegen proefboringen middels een motie. PvdA-leider Diederik Samsom zei destijds de motie te zullen uitvoeren. Wel benadrukte hij dat proefboringen in de toekomst mogelijk zouden zijn wanneer onderzoek zou uitwijzen dat het veilig is. In dat geval zal Samsom opnieuw steun vragen aan het congres.

De VVD is altijd voorstander geweest van schaliegaswinning.

Tegenstanders van schaliegas vrezen dat de boringen voor milieuschade zullen zorgen, doordat bij het frakken van het schaliegesteente het grondwater vervuild kan raken. Ook is er angst voor bodemdaling en aardbevingen.


Update: Milieudefensie en drinkwaterbedrijf kritisch

In een reactie op de uitspraken van kamp stelt Milieudefensie dat de minister moet ophouden met het ‘zoethouden’ van inwoners van Boxtel, Haaren en Noordoostpolder, de beoogde locaties voor proefboringen. Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen bij Milieudefensie:

“Er is geen verschil tussen boringen en proefboringen. Er is altijd een risico op aardbevingen en vervuiling. Bovendien: als een bedrijf eenmaal een vergunning voor proefboringen heeft, is er bijna geen mogelijkheid om de verdere winning nog tegen te houden. En als er gas gevonden wordt, zal de overheid het ook uit de grond willen halen. Proefboren is dus boren. Het is kwalijk dat de minister probeert de zorgen van inwoners van Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder te sussen door het besluit uit te stellen, te praten over inspraak en door hun zorgen te bagatelliseren met de uitkomsten van een omstreden onderzoek. Hij is waarschijnlijk geschrokken van de weerstand, heeft daarom het besluit uitgesteld en probeert nu met een soort salamitactiek de beslissing in stukjes te hakken om het verzet te breken. Dat is uitstel van de executie.

Milieudefensie wil dat het verbod op boren naar schaliegas wordt gehandhaafd.

Ook uit een andere hoek klinkt er kritiek. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens, met 5,4 miljoenklanten het grootste van Nederland, is er in het rapport van Witteveen+Bos te weinig aandacht voor de risico’s voor het drinkwater. Directievoorzitter Lieve Declerq:

Vitens is niet principieel voorstander of tegenstander. Het gaat ons om de veiligheid en om het vertrouwen of risico’s beheersbaar zijn. De scope van het onderzoek is daarmee te beperkt. Ondanks adviezen de opzet van het onderzoek te verbreden, is deze scope de afgelopen maanden onveranderd gebleven. Er zal meer kennis nodig zijn om schaliegaswinning mogelijk te maken.”

NOS: Schaliegas: risico’s te ondervangen

cc-foto: Daniel Foster

Geef een reactie

Laatste reacties (230)