339

Prof. Frans Leijnse: ‘Weinig twijfel dat PVV fascistisch is’

'Coalitie met PVV vernietigt politieke midden'

Volgens prof. dr. Frans Leijnse leidt het weinig twijfel dat de PVV, als de partij getoetst wordt aan de internationaal geaccepteerde normen van de Amerikaanse historicus Robert Paxton, een fascistische beweging is. Een coalitie met zo’n partij is rampzalig voor het politieke midden en ‘redelijk rechts’.

Tot die conclusie komt Leijnse, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij noemt de maatstaven die Robert Paxton formuleerde:

Zonder geremd te worden door Europese oorlogsemoties analyseert Paxton de voor- en na-oorlogse (neo-) fascistische bewegingen op hun belangrijkste politieke daden. De door hem benoemde negen ‘activerende hartstochten’ gelden sindsdien als objectieve standaard voor de typering van het fascisme.
Om er een paar te noemen: een gevoel van overweldigende crisis waar geen traditionele oplossingen voor zijn; het geloof dat de eigen groep geslachtofferd wordt, wat elke daad tegen in- en externe vijanden rechtvaardigt, en de vrees dat de groep door buitenlandse invloeden zal verzwakken; de noodzaak voor een hechtere integratie van een zuiverder gemeenschap; de behoefte aan gezag door natuurlijke leiders, culminerend in een nationale leider, wiens instinct gaat boven de abstracte en universele rede; en het recht van het uitverkoren volk om anderen te domineren.

Vervolgens inventariseert hoe de PVV daaraan voldoet en concludeert hij dat er “weinig twijfel kan bestaan dat Paxton de PVV tot de (neo-)fascistische bewegingen zou hebben gerekend”.

Volgens Leijnse is de PVC-coalitie desastreus voor CDA en VVD omdat de PVV er alleen op uit is hen electoraal te overvleugelen. Door de opvattingen van Wilders te ‘accepteren’ maken de coalitiepartners die legitiem. Hij schetst een somber scenario dat daaruit volgt.

Lees: ‘Redelijk rechts’ vernietigt zichzelf

Geef een reactie

Laatste reacties (339)