138

Protest rechters tegen hoge werkdruk groeit

Nederlands hoogste rechter luidt nu ook noodklok: 'Hier komen ongelukken van' … Manifest protesterende rechters telt al 700 ondertekenaars

Half december schreven zeven raadsheren van het gerechtshof Leeuwarden een manifest waarin ze ernstige kritiek op de wijze waarop rechters in Nederland hun werk moeten doen, uitten. Volgens de raadsheren staat de kwaliteit van hun werk zo onder druk dat veel zaken niet de aandacht krijgen die ze verdienen. In een brandbrief in NRC.Next schaart de president van de Hoge Raad Nederlanden, Geert Corstend, zich nu achter de protesterende collega’s. Het manifest is inmiddels door meer dan 700 rechters ondertekend.

Corstens begint zijn brandbrief:

Rechters zijn geen actievoerders. Als het water hun naar de lippen stijgt, pompen ze harder. Ook als het water dan blijft stijgen, trekken rechters niet naar het Malieveld. Een rechter die een manifest steunt… een luidere demonstratie hoeft u niet snel te verwachten. Dat arbeidsethos en die bescheidenheid verdienen respect. Er kleeft ook een nadeel aan: als er structureel iets mis is, blijft dat lang onzichtbaar. Tegen die achtergrond riep ik eerder op de zorgen die raadsheren onlangs in het zogenaamde Leeuwarder manifest uitten heel serieus te nemen. Een springend punt in dat manifest, waaraan door een groot deel van de rechters in Nederland adhesie is betuigd, is de noodkreet over de kwaliteit van de rechtspraak die ernstig onder druk is komen te staan door de al jaren toenemende werklast. Daar is geen woord Spaans bij.

Corstens geeft in zijn brief bovendien aan dat de klachten niet nieuw zijn. Eerder al waarschuwde de procureur-generaal Fokkens in het jaarverslag van de Hoge Raad 2011 dat de werkdruk bij het afdoen van zaken de kwaliteit onder druk zet. Structureel overwerken zonder dat er echt tijd overblijft om hun professionele kennis op peil te houden, kan voor een groot probleem zorgen.

De hoogste rechter heeft daarom een plan: hij wil dat er zo snel mogelijk een rapport wordt samengesteld om te inventariseren wat landelijk de gemene deler van de zorgen op de werkvloer is. “Zo kan vervolgens in kaart worden gebracht of, en zo ja, op welke manieren het concreet in de voorbereiding, de behandeling en de afdoening van zaken het risico ontstaat dat de kwaliteit wordt opgeofferd aan kwantiteit.”

Lees hier het Leeuwarder manifest

Eerder verscheen op Joop: Rechters slaan alarm
NRC: Hoogste rechter van Nederland luidt in brief noodklok over werkdruk

cc-foto: Judy van der Velden

Geef een reactie

Laatste reacties (138)