14

‘Provincies functioneren gebrekkig’

Volgens de provinciale rekenkamers blijkt er nauwelijks controle van provinciebestuur te bestaan

Het provinciebestuur wordt volgens rapporten van de provinciale rekenkamers nauwelijks gecontroleerd door Statenleden. Ook kunnen politici niet of nauwelijks inschatten of het beleid juist wordt uitgevoerd doordat ze te weinig informatie hebben. De provinciale bestuurders geven bovendien te weinig leiding waardoor de samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente niet goed loopt.

De provinciale rekenkamers hebben 211 rapporten gepubliceerd sinds 2006. Uit deze rapporten blijkt nu dat de provincies gebrekkig werken. Er is nauwelijks controle en bij de aansturing van externe instanties gaat er nogal eens iets mis.

Ook is er een groot verschil tussen de provincies. Uit de rapporten blijkt dat Groningen en Noord-Brabant het slechtst functioneren. De Zuidelijke Rekenkamer concludeerde bijvoorbeeld dat 32 ambtenaren in Zuid-Brabant een te hoge ontslagvergoeding kregen.

De Volkskrant illustreert:

“In 18 procent van de gevallen hadden de rekenkamers ook overduidelijk kritiek op de controlerende functie van de provinciale staten. Bij de verkoop van aandelen in energiebedrijf Essent liepen statenleden in Noord-Brabant bijvoorbeeld achter de feiten aan.”

De Volkskrant: Rekenkamers: provincies functioneren gebrekkig
cc-foto: Gerard Stolk

Geef een reactie

Laatste reacties (14)