9

Provincies huren buitensporig veel personeel in

25% personeelskosten op aan 'externen', ver boven maximum van ministeries

De twaalf provincies huurden vorig jaar samen voor 237,4 miljoen euro extern personeel in. Dat is gemiddeld 24 procent van de totale personeelskosten. De percentages externe inhuur liggen ver boven de 13 procent die minister Ter Horst als maximum stelt voor de ministeries.

Dit blijkt uit onderzoek van de SP. “Externen inhuren wanneer dat niet nodig is, kost de samenleving heel veel geld”, zegt SP-Kamerlid Van Raak. “Men moet juist inzetten op eigen personeel, en daarmee zorgen dat kennis en kunde in de organisatie blijven. Hier moet snel een einde aan komen. Volgend jaar moeten deze percentages tot onder de 13% worden gebracht.”

De SP onderzocht de inhuur van externen in 2008 bij de 12 provincies en bij de vier grote steden. In de provincies Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland bedroeg het percentage externe inhuur zelfs meer dan 30 procent. Amsterdam en Rotterdam (exclusief de deelraden) en Den Haag en Utrecht gaven samen 493,9 miljoen euro uit, 21 procent van de personeelskosten.

“De SP krijgt veel meldingen binnen van ambtenaren die zich zorgen maken, dat zoveel geld wordt weggegooid aan dure externen. Soms heb je een specialist nodig, maar vaak worden mensen ingehuurd voor werk dat gemakkelijk door ambtenaren in vaste dienst kan worden gedaan.”

Externen krijgen vergoedingen oplopend tot 3.500 euro per dag, aldus het onderzoek. Volgens Van Raak is zoveel externen inhuren niet alleen heel duur, maar ook slecht voor de organisatie. “Externen gaan meestal snel weer weg en zijn minder loyaal aan de organisatie. Externen nemen bij hun vertrek ook veel kennis en kunde mee. Overheden worden bovendien lui en leiden niet meer eigen mensen op. Overheidsmanagers moeten begrijpen dat in tijden van crisis verantwoordt moet worden omgegaan met belastinggeld.”

Van Raak wil dat provincies en gemeenten stoppen met deze ‘cultuur van inhuur’ en het percentage inhuur van dure externen tot onder de 13% terugbrengen.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)