170

PVC-coalitie eens over kleiner Den Haag

Binnenlandse Zaken gedecimeerd ... Justitie wordt 'Veiligheid en Recht' … EZ + Landbouw wordt 'Bedrijvigheid' … VROM + V&W wordt 'Ruimte' … Wonen & Integratie geëlimineerd … Ontwikkelingssamenwerking mag blijven

VVD, CDA en PVV hebben een akkoord bereikt over de nieuwe indeling van het aantal ministeries. Dat schrijft Trouw. VVD en PVV snijden minder in ontwikkelingssamenwerking dan voorzien. Het is onzeker of de onderhandelaars overeenstemming over de benodigde 18 miljard bezuiniging vóór Prinsjesdag halen.

Net als de mislukte PaarsPlus formatie willen ook VVD, CDA en PVV het budget voor de Haagse ambtelijke organisaties drastisch inkrimpen. Bij aanvang van de kabinetsformatie tussen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zullen de projectministeries Wonen, Wijk en Integratie en Jeugd en Gezin worden opgeheven. Binnenlandse Zaken wordt sterk afgeslankt en gaat zich meer richten op taken voor het lokaal bestuur. De onderhandelaars zijn het verder eens geworden over de volgende samenvoegingen:
VROM en Verkeer en Waterstaat wordt het Ministerie van Ruimte. Justitie neemt het gezag van de politie over van Binnenlandse Zaken en wordt een groot departement ‘Veiligheid en Recht’. En Economische Zaken en Landbouw worden samengevoegd tot een departement voor ‘Bedrijvigheid’. Volgens geruchten op het Binnenhof komt dit ministerie in handen van Verhagen.
VVD en PVV hadden gehoopt flink te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, maar daar stak het CDA een stokje voor. De internationale afspraak om 0,7 procent van het nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden wordt in stand gehouden.
Trouw: Akkoord over fusies van ministeries

cc-foto: Mwichary

Geef een reactie

Laatste reacties (170)