8

‘PvdA, CDA, VVD en D66 moeten in Rotterdam verder praten’

Dit adviseert verkenner Pieter Winsemius

PvdA, CDA, D66 en VVD moeten in Rotterdam onderhandelen over een bestuurtscollege. Dat adviseert informateur Pieter Winsemius woensdag aan de partijen en burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Volgens de oud-minister van VROM is een coalitie tussen de vier partijen het meest haalbaar. In zijn advies schrijft Winsemius (VVD) dat intensief overleg met D66 en VVD dat uitwijst. Leefbaar Rotterdam, net als de PvdA goed voor veertien zetels, komt zo aan de zijlijn te staan. Dit meldt Trouw woensdag.

Volgens de coalitieverkenner zou ook de PvdA een voorkeur hebben uitgesproken voor de coalitie met CDA, VVd en D66.

PvdA-lijsttrekker Dominic Schrijer zegt in De Pers dat hij tevreden is over het voorstel van verkenner Pieter Winsemius om een stadsbestuur te formeren van PvdA, D66, CDA en VVD. Op die manier denkt Schrijer, zonder Leefbaar Rotterdam, toch de achterban van de leefbaren tevreden te kunnen stellen.

Dat betekent dat we in een collegeprogramma ook voorstellen moeten doen waarvan zij het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen. Dat zullen dan voorstellen zijn over veiligheid, eenzaamheid en herkenning in de stad. Ik denk wel dat dat lukt met de CDA en VVD”, zei Schrijer.

Het lijkt er echter op dat niet alle Rotterdamse PvdA’ers een voorkeur voor de voorgestelde coalitie hebben. Oud-fractievoorzitter van de PvdA Peter van Heemst twittert hierover:

Merkwaardige passage in advies Winsemius: PvdA heeft lichte voorkeur voor Vvd/Cda/D66. Dat heeft de fractie zo nooit uitgesproken. Ra,ra,ra?

Winsemius heeft ook gekeken naar een bestuur met Leefbaar Rotterdam in plaats van de PvdA. Deze optie is volgens de informateur ook haalbaar. Een brede coalitie met de beide rivalen en CDA, VVD en D66 acht Winsemius niet levensvatbaar.

Winsemius schrijft daar in zijn advies het volgende over

Vrijwel alle partijen geven in meer of mindere mate aan dat er optisch sprake is van zware polarisatie, maar dat de inhoudelijke verschillen relatief klein zijn en (te veel) worden uitvergroot. (…) Vooral de PvdA benadrukt echter zowel inhoudelijke verschillen als voortdurende stijlproblemen met Leefbaar als blokkade voor samenwerking.”

Geef een reactie

Laatste reacties (8)