160

PvdA congres verwerpt motie artsenkeuze

Senator Marleen Barth wilde in december opstappen om vrije artsenkeuze … Partijbestuur vraagt leden om mee te gaan met huidig beleid ... Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem verdedigt beperking vrij artsenkeuze bij Buitenhof

De PvdA partijtop wil de volledige vrije artsenkeuze niet in zijn volledigheid als wettelijk recht garanderen. Daarmee negeert de top het partijcongres nog voordat er een stemming heeft plaatsgevonden. De PvdA-leden stemmen vandaag over de vrije artsenkeuze. De motie die was ingediend door partijafdeling Amsterdam-Zuid wordt in behandeling genomen op het partijcongres.


Updates onderaan dit artikel

Amsterdam-Zuid wil dat ‘ongeacht de aard van de polis, als wettelijk recht’ de vrije artsenkeuze gegarandeerd blijft. In december kwam de PvdA onder vuur te liggen omdat drie PvdA-senatoren de beperking van de vrije artsenkeuze niet steunden. Daardoor sneuvelde de zorgwet van minister Schippers. PvdA-senator Marleen Barth gaf afgelopen zaterdag zelfs aan dat ze uit de Senaat wilde stappen vanwege de vrije artsenkeuze.

“Het kabinet was in gevaar gekomen door het stemgedrag van mijn eigen club. Daar moest iemand de verantwoordelijkheid voor nemen”, aldus Barth. Daarom bood ze aan op te stappen. Maar de voltallige PvdA-senaatsfractie weigerde haar ontslag te aanvaarden en vroeg Barth 24 uur bedenktijd te nemen. En dat had effect. “Na een nachtje slapen was ik weer hartstikke strijdbaar.”

De PvdA is samen met de VVD overeengekomen dat de vrije artsenkeuze wordt ingeperkt. Verzekeraars zouden daarmee beslissen naar welke arts of specialist een patiënt mag worden gestuurd. Afdeling Amsterdam-Zuid wil slechts alleen akkoord gaan met een volledige vrije artsenkeuze.

Het partijbestuur adviseert leden de motie af te wijzen omdat wat zij vragen feitelijk onmogelijk is. “De motie vraagt feitelijk van de Kamerfractie om ongeacht de inhoud van het te verwachten wetsvoorstel altijd tegen te stemmen. Een verzoek dat de Kamerfractie onmogelijk kan inwilligen”, aldus het partijbestuur.

In de huidige Zorgverzekeringswet is al opgenomen dat zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg niet volledig hoeven te vergoeden als de verzekerde een naturapolis heeft. Zeker 70 procent van de Nederlanders heeft zo’n polis en heeft dus geen volledig vrije artsenkeuze.

Bij Buitenhof verdedigt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) de beperking van de vrije artsenkeuze. Hij klaagt over het feit dat het onderwerp negatief geframed wordt. ”Er blijft volop keuze, maar de verzekeraar mag sturen op kwaliteit”, aldus Dijsselbloem. Volledige vrije artsenkeuze bestaat volgens hem ook nu niet. “Er is altijd een kwaliteitscontrole.”

Update 13.54 uur
De PvdA-leden hebben vandaag op het partijcongres in Utrecht de motie over een volledige vrije artsenkeuze verworpen. Voorstanders van de motie waren krap in de minderheid.

Update zondag 19.51 uur
Leegte is niet langer woordvoerder voor de VVD als het gaat om de gaswinning en aardbevingen. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Het VVD-Kamerlid nam die beslissing op eigen initiatief. In een verklaring schrijft hij:

“Voor de VVD staat de veiligheid van de Groningers voorop. De afgelopen dagen is door mijn toedoen echter onnodig onrust ontstaan over de wijze waarop de VVD kijkt naar de problemen in Groningen. Ik betreur dit ten zeerste. Temeer omdat op korte termijn belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Daarom heb ik, in het belang van de Groningers, mijn partij en mijzelf, besloten het woordvoerderschap over dit onderwerp neer te leggen, zodat de discussie op de inhoud gevoerd kan worden.” De VVD-fractie besluit maandag wie de opvolger van Leegte wordt.

NOS: PvdA stemt over gevoelige motie vrije artsenkeuze

Geef een reactie

Laatste reacties (160)