37

PvdA, D66 en GroenLinks stoppen ‘afbraakbeleid’ Bleker

Partijen presenteren alternatief voor natuurplannen van voormalig staatssecretaris Henk Bleker ... PvdA, D66 en GroenLinks willen onder meer af van plezierjacht

Als het aan regeringspartij PvdA en oppositiepartijen D66 en GroenLinks ligt, komt er een algeheel verbod op de plezierjacht op wilde dieren als eend, fazant, haas, konijn en houtduif. De drie partijen hebben een gezamenlijk plan opgesteld, Mooi Nederland, waarin staat dat dieren alleen mogen worden gevangen en gedood om natuurschade te bestrijden of te voorkomen dat er bijvoorbeeld teveel zwijnen in een gebied leven.

Het plan is een alternatief voor de plannen van voormalig staatssecretaris en “dierenvriend” Henk Bleker. Hij bezuinigde fors op natuurbeheer en breidde de lijst met dieren op de jachtlijst juist uit. Ook zette hij de rem op het natuurnetwerk dat meerdere natuurgebieden met elkaar in verbinding zou leggen.

Ondanks de economische moeilijke tijden willen de drie partijen dat het nationale netwerk van natuurgebieden toch in 2025 gerealiseerd wordt. Ook willen ze de naam van het project, ‘de Ecologische Hoofdstructuur’ (EHS), vervangen door Natuurnetwerk Nederland.

De Volkskrant schrijft over de plannen:

In plaats van de huidige ‘lappendeken” met verschillende soorten natuurgebieden, komen er slechts twee categorieën met verschillende beschermingsregels: topnatuur en mooi Nederland. De eerste groep bestaat uit de bekende gebieden als de Veluwe en de Wadden. In de tweede categorie zitten bijzondere en typisch Hollandse gebieden als Kinderdijk, het Groene Hart of het Limburgs heuvellandschap. Ook de gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland vallen in deze categorie.

Maandag krijgt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) de voorstellen aangeboden. Eerder kondigde zij al aan dat het plan Mooi Nederland voor advies naar de Raad van State zal gaan en een centrale plek zal krijgen bij de verdere uitwerking van de natuurwetten.

PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi:

Dit kabinet heeft weer groene vingers en met deze nota geven we daar invulling aan. De PvdA staat voor natuur waar mensen van kunnen genieten. Natuurlijk de klassieke topnatuur zoals de Veluwe, maar ook gebieden zoals het Groene Hart of Kinderdijk. Gebieden die door heel veel Nederlanders worden gewaardeerd om hun schoonheid, historie en recreatie mogelijkheden. Daar moeten we trots op zijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (37)