5

PvdA en VVD willen aanpak louche Syrië-hulp

Syriëgangers zouden hulpverlening gebruiken als dekmantel voor steun aan jihadisten

Nederlandse en andere Westerse Syriëgangers zouden hulpverlening gebruiken als dekmantel voor steun aan jihadisten. Dat meldde dagblad Trouw donderdag op basis van Britse radicaliseringsexperts en de Duitse geheime dienst. De PvdA en de VVD in de Tweede Kamer willen nu dat minister Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) na gaat denken over een ‘witte’ en een ‘zwarte’ lijst van hulporganisaties.

Jihadisten in Syrië, maar ook westerse Syriëgangers die terugkeren, zeggen dat ze niet hebben meegevochten, maar dat ze hulpverlener of vrijwilliger zijn. Dat meldt Trouw. Op basis van die berichten willen de PvdA en de VVD in de Tweede Kamer dat minister Opstelten ingrijpt. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt:

De ene lijst krijgt dan een soort keurmerk waarmee wordt bewezen dat een organisatie zuiver is. De zwarte lijst waarschuwt mogelijke donateurs dat er een risico bestaat dat het ingezamelde geld niet wordt gebruikt zoals door de gevers is bedoeld.”

Ahmed Marcouch pleit ook voor meer openheid van de AIVD:

Die dienst moet de burgers waarschuwen voor clubs die met de verkeerde zaken bezig zijn. We zijn het er in Nederland over eens dat we djihadistische praktijken niet wensen. Dan moeten we de mensen ook waarschuwen voordat ze zich ermee inlaten. Anders wordt hun geld gebruikt voor een misdrijf, zoals we djihadisme naar Syrië kunnen beschouwen.

VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff gaat nog een stap verder:

Alleen de burgers informeren over foute clubs is niet genoeg. Als de AIVD toch genoeg informatie heeft over een hulporganisatie die als dekmantel wordt gebruikt, moet die – naast het informeren van de donateurs – ook meteen worden aangepakt, zodat hun werk niet kan worden voortgezet […] Het zou goed zijn als djihadisten en hun ronselaars die in bepaalde wijken, bij bepaalde moskeeën of scholen komen via bestuurlijke maatregelen af te remmen zijn. Een burgemeester kan dan zo iemand bijvoorbeeld een gebiedsverbod opleggen, zodat diegene een tijd lang niet meer op zijn vertrouwde plekken meer mag komen. Dat is nu in zulke gevallen heel moeilijk.

Dijkhoff pleit ook voor een uitreisverbod of een terugreisverbod voor lieden met jihadistische ideeën.

Trouw: Kamer wil louche Syrië-hulp aanpakken

cc-foto: David Axe

Geef een reactie

Laatste reacties (5)