24

PvdA, GroenLinks, D66: Bleker moet gewoon Hedwige ontpolderen

[Live vanaf 15.30] Debat met staatssecretaris Bleker (Landbouw)

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met staatssecretaris Henk Bleker over het lot van de Hedwigepolder. De polder zou onder water worden gezet, maar de staatssecretaris is hier nu op teruggekomen. De Belgen hebben al verklaard dat dit onacceptabel is, de ontpoldering is onderdeel van een verdrag met de zuiderburen. Maar ook de Tweede Kamerfracties van PvdA, GroenLinks en D66 hebben grote bezwaren tegen de nieuwe plannen van Bleker. Hij heeft andere natuurgebieden aangewezen om onder water te zetten.


Nederland en België maakten in 2005 afspraken over uitdieping van de Westerschelde om de haven van Antwerpen bereikbaar te houden. Om de schade aan de natuur te compenseren zou de Hedwigepolder onder water worden gezet worden. In Zeeland is daar echter altijd veel protest tegen geweest. Het kabinet kwam vervolgens met een alternatief: de ontpoldering van twee andere polders bij Vlissingen. Hiermee zou het minderheidskabinet zich van de steun van de SGP, CDA-dissident Ad Koppejan en het Zeeuwse Statenlid Robesin hebben verzekerd. 

De Belgen hebben hierop al gezegd dat deze optie “onaanvaardbaar” is, omdat die een strop van 250 miljoen euro voor het land zou betekenen. Maar ook de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 zien niets in de nieuwe plannen van Bleker.

GroenLinks wil de Hedwigepolder teruggeven aan de natuur. Dat is volgens de partij ook de snelste en goedkoopste optie. Blekers alternatief voor ontpoldering is onhaalbaar en zal sneuvelen in juridisch getouwtrek en internationale conflicten, aldus GroenLinks. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Wat een slim dealtje leek om Tweede Kamerlid Koppejan, Statenlid Robesin en de SGP aan boord te krijgen, is nu een internationaal conflict. En de Zeeuwen zitten nog steeds in onzekerheid. Dat is schadelijk en beschamend.
Het gaat erom wat de handtekening van Nederland onder een verdrag waard is. Onze internationale reputatie is blijkbaar minder belangrijk dan de dissidenten en de gedogers van deze coalitie. Dat is ernstig.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat Bleker geen onomkeerbare besluiten neemt over de Hedwigepolder voordat alle financiële en juridische gevolgen in kaart zijn gebracht. 

Volgens D66 is het prijskaartje dat aan Blekers alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder hangt alles behalve helder. De meerkosten zijn in ieder geval 75 miljoen euro, rekent de partij voor. Maar dit bedrag kan oplopen, nu Nederland het verdrag met Vlaanderen niet nakomt en zodoende de Belgische bijdrage van 70 miljoen euro op de tocht staat. Daarbovenop komen de onbekende kosten voor natuurcompensatie van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Van Veldhoven:

Het is bizar dat het kabinet kort op sociale werkplaatsen en het persoonsgebonden budget, maar wel miljoenen over heeft voor drie vierkante kilometer aardappelpolder. En er wordt nog steeds ontpolderd, alleen een ander stukje. Dat is met het oog op de huidige overheidsfinanciën niet te verkopen aan Nederland.

Ook de PvdA vindt dat Bleker zich moet houden aan de gemaakte afspraken. De partij heeft zich in de afgelopen maanden geërgerd aan de plotselinge koerswijziging van het kabinet en vooral ook over het uitblijven van een onderzoeksrapport naar de effecten van ontpoldering. Twee weken geleden riep de fractie riep premier Rutte hierom al naar de Tweede Kamer.

De coalitiepartijen CDA en VVD, gedoogpartner PVV, maar ook de SP zijn voor behoud van de Hedwigepolder voor de landbouw.

Om 15.30 is hier het Tweede Kamerdebat met staatssecretaris Bleker te volgen.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (24)