107

PvdA: honderden miljoenen investeren in veiligheid

3000 extra wijkagenten en rechercheurs, verder meer straatcoaches en slimmer straffen

Op een verkiezingsbijeenkomst in Almere heeft Job Cohen gezegd honderden miljoenen te willen investeren in veiligheid.

Dat schrijft het Parool. Per jaar willen de sociaaldemocraten 190 miljoen euro uittrekken om drieduizend extra wijkagenten en rechercheurs aan te stellen. Daarnaast moet er 265 miljoen euro beschikbaar komen om straatcoaches in de wijken aan de slag te krijgen. Zij moeten ervoor zorgen dat meer misdrijven worden voorkomen en worden opgelost en het gevoel van veiligheid vergroten.

Verder wil Cohen dat jongeren die in de fout gaan, slimmer en doelmatiger worden gestraft. Ze moeten een straatverbod en een meldingsplicht opgelegd kunnen krijgen. Een wijkrechter kan volgens de PvdA worden ingevoerd om jongeren die in wijken overlast veroorzaken of misdrijven of overtredingen begaan, direct aan te pakken.

Bekijk hier een opsomming van de voorgestelde maatregelen.

Geef een reactie

Laatste reacties (107)