122

PvdA is om en wil basisbeurs voor studenten in plaats van lening

De PvdA keert zich af van het leenstelsel voor studenten dat de partij in 2012 met het kabinet Rutte II heeft ingevoerd. Het stelsel lijkt niet te passen bij de nieuwe koers van de partij die zich hard maakt voor zekerheid. Eerder keerde GroenLinks zich al af van het systeem waarbij studenten zich in de schulden moeten steken om te kunnen studeren. De ommekeer van de sociaaldemocraten betekent dat er nu een forse meerderheid in de Tweede Kamer is voor herinvoering van een basisbeurs. Alleen D66 en VVD steunen de methode van schulden maken om hogerop te komen nog. ChristenUnie en CDA hebben al eerder afstand genomen van het stelsel.

Op de site van PvdA schrijft partijleider Lodewijk Asscher:

Als je eindelijk klaar bent met je opleiding – kom je dan ook aan het werk? En is het werk waar je een beetje mee verdient? Kan je er volgende week uitvliegen of krijg je ook een goed contract? Komt er dan – ooit – een eigen huis in zicht? Maar ook: wat doet het met je als iedereen de hele dag benadrukt dat deze toets of deze beslissing zo belangrijk is. De stress als je in armoede moet opgroeien. Als je schulden zich opstapelen. In gesprekken met jongerenorganisaties kwamen die zorgen duidelijk naar voren. Veel jongerenclubs hebben zich verenigd in Coalitie-Y en zij noemden precies de dingen waar wij tegen strijden. Dat jongeren vaak van een bestaan als schijnzelfstandige naar het zoveelste tijdelijke contract gaan. Dat er bijna geen betaalbaar huis te vinden is. Maar ook dat ze zich zorgen maken of ze straks hun studieschuld wel kunnen terugbetalen. De stress van de lening komt in een emmer die al vol onzekerheden zit. Ik denk dat het voor onze toekomst belangrijk is dat jongeren durven dromen, durven kiezen. Om die reden omarmen wij – de PvdA-fractie samen met GroenLinks en de ChristenUnie – het manifest van de jongeren. Vóór meer vaste banen, vóór meer betaalbare woningen en vóór de invoering van een basisbeurs.

Asscher zegt dat de PvdA “de positieve elementen – de extra investeringen in onderwijs, de hogere aanvullende beurs en de ov-kaart voor mbo-studenten” van het huidige systeem wil behouden. Hoe dat vorm moet krijgen is nog onduidelijk omdat herinvoering van de basisbeurs een ingrijpende stap is. De verwachting is dat een volgende coalitie dat gaat doen. De PvdA had het leenstelsel sinds 2010 in het verkiezingsprogramma opgenomen.

De PvdA verdedigde het leenstelsel met het argument dat de slager niet mee moet betalen aan de studie van de advocaat. Toenmalig GL-Kamerlid Zihni Özdil stelde eerder dit jaar het leenstelsel ter discussie, dat leidde tot een conflict met partijleider Jesse Klaver en uiteindelijk tot zijn vertrek uit de Kamer. Het argument van de PvdA bleek afkomstig van de Amerikaanse econoom Milton Friedman, architect van het neoliberalisme (video vanaf 7:00).

Studentenorganisaties zijn blij met het voortschrijdend inzicht bij de PvdA, meldt het AD:

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) juichen het standpunt toe. ‘Een verademing’ noemt LSVB-voorzitter Alex Tess Rutten het ‘ langzaam wegnavigeren van het waanbeeld dat studeren een investering is waar mensen zelf voor moeten opdraaien’. Zij is voorstander van een basisbeurs waarbij jongeren, ongeacht de financiële positie van hun ouders, een studie zonder schulden kunnen afronden. ,,De negatieve gevolgen van het leenstelsel zijn overtuigend, het is goed dat daar nu conclusies aan worden verbonden. Het is te hopen dat ook de andere partijen duidelijk zijn over hun plannen’’, stelt voorzitter Kees Gillesse van het ISO. ,,We zullen na de verkiezingen pas echt weten wat er voor studenten gaat veranderen, maar vandaag is een dag om te vieren.”

NRC schrijft dat minister Van Engelshoven het stelsel wil laten onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar de periode tussen 2011 en 2019, dus ook voor invoering het stelsel, om te achterhalen wat de verschillende gevolgen zijn. Het onderzoek moet volgend jaar klaar zijn.

cc-foto: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (122)