78

PvdA-leden steunen Samsom in JSF-kwestie

Ledenraad heeft vijf mitsen en maren voor kabinet voor het kan instemmen met JSF ... PvdA-leden stemmen tegen motie om uit JSF-project te stappen

Uit de politieke ledenraad die de PvdA zaterdag in Zwolle hield, is gebleken dat de leden de koers van partijleider Diederik Samsom steunen. Met ruime meerderheid werd de motie om uit het JSF-project te stappen en op een later tijdstip een vervanger ‘van de plank te kopen’, werd met ruime meerderheid verworpen. Ook een motie om een partijcongres te organiseren over de vervanger van de JSF, kon niet rekenen op een meerderheid.


De partij heeft nu een aantal eisen opgesteld, waar het project aan moet voldoen voor de PvdA kan instemmen met de aankoop. Zo wil de fractie weten van het kabinet wat de missiedoelen zijn, of die kunnen worden voldaan met 37 JSF’s en of dat aantal met het gereserveerde bedrag van 4,5 miljard euro gekocht kan worden. Verder moet de werkgelegenheid die dankzij de JSF zou ontstaan verdubbelen en moet de partij ervan verzekerd worden dat omwonenden van vliegbases niet meer geluidsoverlast krijgen door het toestel.

Samsom zelf heeft als cruciale vraag of Nederland met de 37 toestellen de internationale missies kan uitvoeren die het wil doen.

Het definitieve bestelmoment voor de toestellen is pas in 2015. De behandeling van het JSF-dossier staat in het najaar op de agenda in de Kamer.

Trouw: Leden PvdA steunen kritische JSF-koers Samsom

Geef een reactie

Laatste reacties (78)