Laatste update 16:05
11

PvdA-minister Bussemaker schoof BKB miljoen euro toe, overtrad EU-regels

Jet Bussemaker (PvdA) heeft in 2016 als minister van Onderwijs een opdracht gegund aan het campagnebureau BKB. Dat was in strijd met Europese aanbestedingsregels, die overheden verplichten om boven een bedrag van 139.000 openbaar aan te besteden. Dat meldt Vrij Nederland.

Het ministerie geeft toe dat er ‘een bewuste keuze voor een onrechtmatig aanbestedingstraject’ is gemaakt. Dat is opmerkelijk, want eerder kwam het door teleurgestelde PvdA-leden opgerichte BKB ook al in het nieuws wegens een onderhands gegunde opdracht, toen via PvdA-minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van OCW kwam er geen openbare aanbesteding omdat er haast gemaakt moest worden met de campagne voor gelijke kansen in het onderwijs: de minister had de campagne aan de Kamer beloofd. Bij een onderhandse aanbesteding kwam BKB vervolgens met het beste plan van de “drie tot vijf” benaderde partijen.

Kansenongelijkheid in het onderwijs was een van de speerpunten van de PvdA tijdens de verkiezingscampagne van 2017. Veel succes had de partij daarmee niet: de PvdA leed dat jaar de grootste verkiezingsnederlaag in de Nederlandse politieke geschiedenis.

In een schriftelijke reactie laat BKB weten:

“In tegenstelling tot wat er in de bewuste Vrij Nederland berichtgeving wordt gesuggereerd was er geen sprake van een direct gunning vanuit het ministerie van Oc&W aan ons en is er wel degelijk sprake geweest van een aanbesteding. De offerte-aanvraag van het ministerie van OC&W is uitgezet bij 3 tot 5 bureaus. Uit die offerte-aanvraag kwam BKB als economisch meest voordelige naar voren. Voor ons (BKB) was er geen reden om aan te nemen dat dit aanbestedingstraject onwettig was.

Het budget betrof in tegenstelling tot het bedrag dat door Vrij Nederland wordt gesuggereerd na gunning maximaal €650.000,-. Dat bedrag is  later aangevuld tot €735.000,-. Dit bedrag is dus de opdrachtwaarde en niet wat is uitgekeerd aan BKB. Een groot gedeelte van het budget ging naar onderaannemers voor locatie, catering, techniek, video en website.

Overigens hebben wij op 26 februari van dit jaar al uitgebreid gereageerd op een artikel op Aanbestedingsnieuws.nl naar aanleiding van een WOB-verzoek dat gedaan is naar de opdrachtverstrekking aan campagnes die verzorgd zijn door BKB. Dat verhaal, met onze reactie is hier te lezen.”

Geef een reactie

Laatste reacties (11)