37

PvdA mokkend akkoord met debat Afghaanse tolk

D66-tactiek zette uiteindelijk voldoende druk op PvdA om kleur te bekennen

De Kamer gaat toch in debat over de Afghaanse tolk Abdhul Ghafoor Ahmadzai. Coalitiepartners VVD en PvdA hielden zo’n debat tot nu toe tegen, maar met de druk van een ‘hoofdelijke stemming’ waartoe D66 had opgeroepen, gaat de PvdA toch schoorvoetend akkoord.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vroeg vandaag opnieuw een debat aan. Hij drong gisteren aan op een hoofdelijke stemming omdat de PvdA niet akkoord ging met een debat. Omdat op die manier duidelijk zou worden welke Kamerleden wel en niet zouden instemmen met een debat, stemt de PvdA op het laatste moment toch in.

Oppositiepartijen D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie stuurden woensdag al aan op zo’n debat. Ze vinden dat de man onder de Nederlandse verantwoordelijkheid valt omdat hij het Nederlandse leger diende.

Eerder werd al duidelijk dat de defensietolk hoe dan ook uit wordt gezet: regels zijn immers regels. Staatssecretaris Fred Teeven schreef in een brief aan de Kamer:

Het enkele feit dat iemand (…) voor een Nederlandse missie heeft gewerkt, is onvoldoende om de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielaanvraag over te nemen.

Ahmadzai vluchtte in 2010 uit Afghanistan nadat zijn broer werd vermoord en hij werd bedreigd. Hij vroeg asiel aan in Noorwegen, maar dat werd afgewezen. Daarna vluchtte hij naar Nederland, waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aanvraag niet in behandeling wilde nemen. Binnen Europa is het namelijk niet mogelijk om in twee landen asiel aan te vragen, tenzij er ‘bijzondere persoonlijke omstandigheden’ zijn. Maar daar wil Teeven geen gebruik van maken.

Ahmadzai kwam in de problemen nadat hij in een BBC-reportage in beeld is gebracht als tolk. Dit terwijl het beleid van Nederland er juist op gericht zou zijn de anonimiteit van tolken te garanderen. Defensie erkent dat Ahmadzai door de BBC in beeld is gebracht, maar Teeven noemt dat slechts ‘ongelukkig’.

Volkskrant: PvdA gaat schoorvoetend akkoord met debat over Afghaanse tolk

Geef een reactie

Laatste reacties (37)