145

PvdA-politici verplicht de straat op

Partijtop komt met maatregelen om 'gevoel van machteloosheid' bij burgers bestrijden ... Sociaaldemocraten voelen concurrentie met SP

Om de PvdA-politici meer in connectie met het volk te laten komen, moeten zij verplicht een kwart van hun tijd doorbrengen buiten de werklocatie. PvdA-ers die ‘dreigen vast te lopen’ kunnen contact opnemen met een hulplijn. Zo moet de partij meer een ‘buurt- en werkvloerpartij’ worden. Dat zegt een speciale commissie die onderzoek deed naar het bestrijden van ‘het machteloze gevoel bij de burger’.


Donderdag verschijnt het PvdA-rapport Politiek van Waarde. Hierin zegt de partijtop te breken met de ‘machteloosheid van eigen makelij’ en te kiezen voor ‘robuust idealisme’. De opstellers van het rapport komen uit alle geledingen van de partij, waaronder de Tweede Kamerfractie. 

Ook in de opleidingen van de PvdA-ers zal worden geïnvesteerd. Zo krijgt de selectiecommissie bijvoorbeeld een training over hoe door waarden gedreven politici gevonden kunnen worden. Daarnaast moeten burgers meer invloed krijgen op het functioneren van publieke instellingen zoals ziekenhuizen, corporaties en scholen.

Partijvoorzitter Hans Spekman had bij zijn aantreden om het onderzoek gevraagd. De PvdA staat op het moment historisch laag in de peilingen en de partij wil het tij doen keren door meer aansluiting te zoeken bij de samenleving. 

De sociaaldemocraten voelen de hete adem in hun nek van de SP die een groot aantal teleurgestelde ex-PvdA-stemmers herbergt en van oudsher een partij is die de buurten intrekt.

NOS: PvdA-politicus verplicht de straat op

Cc-foto: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (145)