168

PvdA: Sproeien om te groeien

PvdA presenteert verkiezingsprogramma 'Nederland Sterker en Socialer': Investeren, niet kapotsnoeien ... Maatregelen uit Vijfpartijenakkoord terugdraaien .... Inkomens herverdelen, economie vergroenen ... Investeren in MKB en kenniseconomie ... Woningmarkt hervormen ... Begrotingstekort in 2017 naar nul

Investeren en niet de economie kapotbezuinigen. Dat is de boodschap uit het donderdagmiddag gepresenteerde verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. De partij stelt zich lijnrecht op tegenover het demissionaire kabinet en haar gelegenheidspartners van het Vijfpartijenakkoord. Dat akkoord moet op belangrijke punten worden teruggedraaid. Daarnaast komt de PvdA met een eigen pakket maatregelen om de economie te stimuleren. De politiek moet zich niet blind moet staren op het begrotingstekort voor volgend jaar; het gaat om begrotingsevenwicht in 2017, aldus de sociaal democraten.

Update 19.00:

Uit een onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag en jongerenorganisatie NJR blijkt dat jongeren van 16 jaar niet willen stemmen. De PvdA vindt dat jongeren vanaf 16 jaar stemrecht moeten krijgen, zo staat in hun verkiezingensprogramma. 2500 jongeren zijn voor het onderzoek ondervraagd. 66 procent zegt geen behoefte te hebben aan stemrecht. De jongeren zeggen op de middelbare school te weinig kennis op te doen over de landelijke politiek, om daar een stem over uit te kunnen brengen.

Belangrijke punten uit het programma ‘Nederland Sterker en Socialer’ zijn de herverdeling van inkomens, de vergroening van de economie, investeren in het midden- en Kleinbedrijf (mkb)en de kenniseconomie. Ook belooft de PvdA hervormingen van de woningmarkt en arbeidsmarkt. 

Herverdeling – De herverdeling van inkomens moet tot stand komen door de invoering van een belastingtarief van 60 procent voor inkomsten boven de 150 duizend euro. Ook het eigen risico en premies in de zorg worden inkomensafhankelijk gemaakt. De PvdA wil af van de marktwerking in de zorg en ook de belasting van de reiskostenvergoeding zou van de baan zijn.

AOW – De AOW-leeftijd gaat ook bij de PvdA omhoog, maar op een andere manier dan is vastgelegd in het Vijfpartijenakkoord en in het pensioenakkoord daarvoor. De partij wil dat de AOW-leeftijd in 2017 met een half jaar stijgt en in 2020 met nog eens een half jaar. In 2025 wordt het 67.

HRA – Voor dure huizen wordt de hypotheekrenteaftrek afgeschaft. Voor overige woningen wordt de aftrekpost in stappen bepekt tot een tarief van 30 procent. Ook de woningschuld waarover rente mag worden afgetrokken gaat naar beneden. Starters kunnen tegen voordeliger tarieven lenen om een woning te bekostigen en de overdrachtsbelasting wordt voor deze groep afgeschaft. Huizenbezitters mogen wel de kosten van renovatie en isolatie van hun huis aftrekken van de belasting. Dat moet de bouwsector in Nederland stimuleren.

Arbeid – Het ontslagrecht moet worden vereenvoudigd. Bij ziekte wordt het loon nog maar één jaar doorbetaald, in plaats van twee jaar.

Duurzaam – Energiebedrijven moeten een steeds groter deel van hun energie verplicht op een duurzame manier gaan winnen, totdat 100 procent van de Nederlandse energiewinning in 2050 duurzaam is. Bedrijven die niet-duurzaam produceren krijgen te maken met milieubelastingen. De rode diesel wordt afgeschaft.

Investeren – De PvdA wil dat de overheid ingrijpt om de economie vlot te trekken. Met name het mkb is belangrijk. Investeringen van bedrijven mogen belastingvrij worden afgeschreven. Een Nationale Investeringsbank moet zorgen dat het mkb weer mogelijkheden krijgt om te investeren. Voor energiebesparende bouwprojecten en renovaties komen er tijdelijke fiscale aftrekregelingen.

Begrotingsregels – Om dit alles te betalen houdt de PvdA niet vast aan de Europese eis om het begrotingstekort al in 2013 naar maximaal 3 procent te brengen. In 2017 moet het tekort op nul staan. Tot die tijd kan het nog oplopen.

Wat het programma betekent voor de schatkist en de staatsschuld wordt eind augustus bekend, als het Centraal Planbureau alle verkiezingsprogramma’s heeft doorgerekend. (NOS/Volkskrant/NRC)

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (168)