Laatste update 20:19
49

Kamervragen over frontman Pegida die in Bulgarije op vluchtelingen jaagt

In de Tweede Kamer hebben PvdA-Kamerleden vragen gesteld over de Nederlandse Pegida-frontman die in Bulgarije op vluchtelingen jaagt. Na berichtgeving hierover op Joop.nl, willen Ahmed Marcouch, Attje Kuiken en Marit Maij van de staatssecretaris onder meer weten of Edwin Wagensveld vervolgd kan worden en of hij een uitreisverbod kan krijgen.

Wagensveld heeft zich samen met de voorman van Pegida Duitsland en AfD-politica Tatjana Festerlink aangesloten bij pro-Russische nationalisten. Gezamenlijk gaan ze op patrouille, gekleed in legerkledij, voorzien van het wapen van de pro-Russische nationalisten.

De Kamervragen:

Vragen van de leden Kuiken, Maij en Marcouch (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht  “Frontman Pegida Nederland jaagt in Bulgarije op vluchtelingen” (ingezonden 5 juli 2016)

1: Kent u de berichten “Frontman Pegida Nederland jaagt in Bulgarije op vluchtelingen” en “Ehemalige Pegida-Frontfrau verfolgt Flüchtlinge”?

2: Deelt u de mening dat de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie geen aangelegenheid van particuliere Nederlanders is? Zo ja, waarom en wat kunt u hiertegen doen? Zo nee, waarom niet?

3: Bent u op de hoogte van de activiteiten van de in het bericht genoemde Nederlandse man? Zo ja, waaruit bestaan die activiteiten? Zo nee, waarom weet u dit niet?

4: Acht u het mogelijk dat de in het bericht genoemde Nederlander feiten begaat die in Nederland strafrechtelijk vervolgbaar zijn? Zo ja, welke strafbare feiten acht u mogelijk? Zo nee, waarom niet?

5: Is het deelnemen aan een zelf benoemd privéleger strafbaar? Zo ja, op grond waarvan?

6: Deelt u de mening dat de activiteiten van rechtsextremistische Nederlanders gevaar in Nederland kunnen opleveren of bijdragen aan een verdeelde samenleving? Zo ja, wat doet u hier concreet tegen? Zo nee, waarom niet?

7: Is het mogelijk om aan rechtsextremisten die zich zogenaamd met grensbewaking willen gaan bezighouden een uitreisverbod op te leggen? Zo ja,  welke wettelijke mogelijkheden bestaan daarvoor? Zo ja, acht u dit wenselijk en waarom? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk?

Frontman Pegida Nederland jaagt in Bulgarije op vluchtelingen

Geef een reactie

Laatste reacties (49)