99

PVV-droom valt in duigen

Halvering immigratie van niet-westerse allochtonen blijkt wederom onmogelijk

Joop de Beer, demograaf van het Nederlands Interdisciplinair Instituut voor Demografie heeft uitgerekend dat een halvering van immigratie van niet-westerse allochtonen theoretisch best mogelijk is, maar dat het onwaarschijnlijk is dat zo’n halvering de komende jaren zal plaatsvinden.

Het is niet de eerste keer dat de plannen van PVV-leider Geert Wilders onmogelijk blijken. Nadat Wilders bij de presentatie van het regeerakkoord stelde dat niet-westerse immigratie met de helft moet afnemen, beoordeelde een werkgroep van ambtenaren al dat zo’n afname onmogelijk is.

PVV-Kamerlid Fritsma beweerde aan het begin van maart nog dat de halvering wel mogelijk is, maar kon geen stukken waarop de schatting gebaseerd is overhandigen op request van GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. Uit de herbereking van Joop de Beer blijkt nu, wederom, dat de afname onmogelijk is. Woensdag publiceert De Beer zijn artikel in het NIDI-blad Demos.

De Beer: “Het is moeilijk te voorspellen hoe de immigratie zich in deze kabinetsperiode zal ontwikkelen. Maar ik verwacht geen halvering in de komende jaren. Door de vergrijzing ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de arbeidsmigratie zal toenemen.”

Ook klopt het schrikbeeld van de PVV volgens de demograaf niet. Hoewel huwelijksmigratie de afgelopen jaren is toegenomen, komt dit steeds minder bij Turken en Marokkanen voor. Zo trouwden in 2001 nog 53 procent van de Turken van de tweede generatie met een partner uit Turkije. In 2009 ligt dat percentage een stuk lager op 17 procent. Bij Marokkanen daalde het percentage van 43 naar 9 procent.

De Beer verklaart de afname:”Volgens mij is het eerder een autonome ontwikkeling. Jonge Turken en Marokkanen komen op het schoolplein of elders een partner tegen met wie zij veel meer gemeen hebben dan met een man of vrouw in het land van herkomst.”

De Volkskrant: ‘Immigratie zal komende jaren niet halveren’

Geef een reactie

Laatste reacties (99)