260

PVV’er De Roon was actief binnen extreem-rechts

Plan stadscommando's komt van club NSB'ers

Raymond de Roon, fractieleider van de PVV in Almere en tevens Kamerlid, is als twintiger actief geweest bij een club NSB’ers die het plan opvatte om ‘stadscommando’s’ in te stellen. Dat plan is door De Roon in Almere opnieuw geïntroduceerd. De onderzoeksgroep Kafka onthult het besmette verleden van de PVV’er.

Door redactie Joop

Begin jaren zeventig schreef De Roon (1952) een ingezonden brief in het extreemrechtse blad De Vrije Pers, uitgegeven door een groepering die betrokken was bij terreuracties als ontvoering en een – verijdelde – bomaanslag op de Amsterdamse metro. De Roon pleit voor invoering van een militaire dictatuur zoals op dat moment in Griekenland bestond. De latere PVV’er wil in de brief onder meer dat de omroep VPRO gecensureerd wordt:

Wij als jongeren eisen, dat de overheid ondermijnende activiteiten van instellingen als de ASVA, Socialistische Jeugd, Rode Jeugd, VPRO enz. aanmerkt als bedreigingen van de Nederlandse samenleving en de rechtsorde, zoals die door de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking wordt aanvaard en ondersteund en dat de overheid dergelijke activiteiten met alle middelen zal bestrijden en ze de kop indrukken.

De Roon sluit zich aan bij de Nationale Veiligheids Brigade, een extreem-rechtse knokploeg “tegen ordeloosheid en gezagsondermijning”. Die groep verzette zich overigens ook tegen andere zaken zoals de invoering van rubber tegels op kinderspeelplaatsen.

De ‘brigade’ heeft een militair karakter en doet denken aan de ‘stadscommando’s’ die De Roon in Almere wil invoeren.

De jonge De Roon klimt op tot bestuurslid, maar moet zijn lidmaatschap van de Nationale Veiligheids Brigade echter opzeggen als zijn vader ontdekt dat het gaat om een club van gefrustreerde oud-NSB’ers. NVB-voorzitter Piet van der Linden verklaarde daarover in 1973: “De vader werd hierdoor zo van weerzin vervuld dat hij zijn zoon direct verbood nog verder met ons in zee te gaan.” Leden van de NVB  zochten later hun heil bij de Nederlandse Volks Unie, een extreem-rechtse partij met nazi-sympathieën onder leiding van Joop Glimmerveen. De Roon ging rechten studeren in Leiden en schopte het tot advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Kafka: De extreemrechtse wortels van Raymond de Roon

Geef een reactie

Laatste reacties (260)