Laatste update 23:14
96

PVV: ‘onze vrouwen’ meppen mag best

Terwijl de PVV zowel binnen als buiten de Tweede Kamer hoog van de toren blaast over vrouwenrechten en geweld tegen vrouwen, steekt de partij in de praktijk geen vinger uit om vrouwen die daadwerkelijk gevaar lopen te helpen. De PVV stemde een half jaar geleden nog tégen een wetsvoorstel waarmee geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld internationaal kan worden bestreden.

Het zogenoemde Verdrag van Istanboel, of ‘Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld‘, is een internationaal verdrag waarin preventie, slachtofferhulp en vervolging van daders centraal staan. De ratificatie ervan werd door de meeste partijen in de Tweede Kamer aangegrepen om bestaande maatschappelijke problemen van ‘onze vrouwen’ te agenderen.

Zo bracht Marith Rebel (PvdA) de gebrekkige preventie, slechte nazorg en nauwelijks voorkomende vervolging van daders van ‘huiselijk geweld en andere vormen van geweld waarvan vrouwen disproportioneel slachtoffer worden in Caribisch Nederland’ ter sprake. Ook had zij het over ‘de specifieke problematiek’ van vrouwelijke vluchtelingen en de gruwel die ‘vrouwelijke genitale verminking’ heet en voorkomt bij ‘etnische groepen van risicolanden’.

Tamara van Ark (VVD) sprak over huwelijksdwang, datingfraude en victim blaming:

Nog steeds is er het, soms onuitgesproken, verwijt aan een meisje dat verkracht wordt dat ze zich anders had moeten kleden. Het verwijt zou echter moeten zijn dat een man nee ookvoor nee moet aannemen. Hier passen een maatschappelijke discussie en stevige wetgeving. Ook is het nodig dat mensen in organisaties verder kijken dan hun checklist als er een slachtoffer voor hen staat.

Nine Kooiman (SP) bracht vervolgens het waarborgen van de opvang van vrouwen en kinderen die slachtoffer worden van geweld en mishandeling ter sprake in het kader van de bezuinigingen. Ook had ze het over de schrijnende gevallen van huwelijkse gevangenschap in Nederland. Magda Berndsen (D66) stipte vervolgens economisch geweld binnen relaties aan en hamerde op de verantwoordelijkheid van de bevoegde instanties voor de praktische uitvoering van de gemaakte afspraken. Martijn van Helvert (CDA) benadrukte het belang van degelijke vervolging en strafbevoegdheden inzake de daders van huwelijksdwang.

De PVV vond de kwestie blijkbaar niet belangrijk genoeg om spreektijd aan te vragen of om uit te leggen waarom de partij tegen stemde:

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (34038 (R2039))… te hebben kunnen verenigen.

Foto: ANP, de voltallige PVV-fractie kijkt weg

Geef een reactie

Laatste reacties (96)