Laatste update 18:10
21

PVV-Statenlid Faber kent wet niet waar PVV-senator Faber vóór stemde

De provincie Gelderland vergaderde woensdag voor de eerste keer sinds de corona-uitbraak digitaal. Die vergadering verliep niet bepaald vlekkeloos, zoals iedereen die wel eens met een grote groep digitaal vergaderd heeft kan begrijpen. Hoezeer het de mist in ging, blijkt uit een hilarisch verslag van de Gelderlander.

Wegvallend geluid, al dan niet door het drukken op verkeerde knopjes. Verkeerd gerichte camera’s. Kinderen op de achtergrond. Alle chaos die kan ontstaan tijdens een massale vergadersessie via de computer, ontstond. Als klap op de vuurpijl stapte de voltallige PVV-fractie onder leiding van beruchte nepnieuwsverspreider Marjolein Faber uit de vergadering. De reden: Faber was niet op de hoogte van een tijdelijke wet over digitaal vergaderen waar zij zelf in haar duofunctie als senator mee heeft ingestemd.

Uit het verslag van de Gelderlander blijkt dat Faber van mening is dat digitaal vergaderen door de provincie niet rechtsgeldig is. Volgens de PVV’er is lijfelijke aanwezigheid verplicht en kan de rechter alle besluiten die genomen worden vernietigen. Een uitgebreide discussie met andere partijen volgt, waarop Faber verkondigt: ‘Dit is niet volgens de wet. Alle besluiten die hier genomen worden, kunnen juridisch aangevochten worden.’ Daarop verlaat ze de digitale vergadering, met in haar kielzog haar twee partijgenoten.

Dat digitaal vergaderen allerminst tegen de wet is, had Faber kunnen en zelfs moeten weten. Op 7 april van dit jaar, net een week geleden dus zo ver terug is dat nu ook weer niet, is in de Eerste Kamer de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangenomen.

Op de website van de Eerste Kamer valt te lezen wat die wet concreet inhoudt:

Dit wetsvoorstel beoogt het voor gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk mogelijk te maken om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. Zo kunnen de vertegenwoordigende organen op decentraal niveau in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren.
Digitale besluitvorming is op dit moment juridisch niet mogelijk. Dit wetsvoorstel regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn.

De behandeling van het wetsvoorstel is niet bepaald langs Faber heen gegaan, aangezien ze ook tijdens dit debat een pleidooi hield voor het behouden van fysieke vergaderingen ‘tenzij op geen enkele manier invulling kan worden gegeven aan de restricties ten aanzien van de gezondheid die door het RIVM worden gesteld’. Ook de PvdD had inhoudelijk bezwaren tegen digitaal vergaderen, maar bij de uiteindelijke stemming over deze tijdelijke wet, stemde alleen die partij tegen. Marjolein Faber en de rest van haar PVV-collega’s stemden hoogstpersoonlijk en lijfelijk aanwezig vóór.

Beeld: screenshot NOS

Geef een reactie

Laatste reacties (21)