13

PVV vergeet bezuinigingen kunst

Partij laat bezuinigingen niet doorrekenen door CPB ... Volgens huidige doorrekening verandert er niets aan het kunst& cultuurbeleid

De PVV wil heel graag bezuinigen op kunst. In het partijprogramma valt te lezen: “Kunstsubsidies, daar stoppen we mee.” Bij het indienen van de cijfers bij het Centraal Planbureau is de partij echter vergeten deze cijfers mee te nemen.

Roland van Vliet, PVV’s fiscaal specialist, legt in de krant uit hoe de fout gemaakt is. Hij zat ‘in het clubje’ dat de CPB-cijfers voorbereidde. Zo heeft hij net een operatie aan zijn nek ondergaan en vraagt hij begrip voor zijn gebrekkige herinnering aan de miljoenen die omgaan in de cultuur, ‘in de tombola van de miljarden van de rijksbegroting’.

Van Vliet:

Overigens: als wij inderdaad geen kunstbezuiniging hebben ingeleverd, dan geldt nog altijd het Kunduz-akkoord. En daarin is niets gerepareerd aan de kortingen die wij realiseerden.

Martin Bosma probeert de fout resoluter te corrigeren:

We proberen er bij kunst het maximale uit te halen. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en CPB-bezwaren. Er zijn nu eenmaal langlopende contracten tussen overheid en instellingen en dus weigert het CPB een korting van 0,8 miljard door te rekenen, ofwel: alles. De nullijn.

Het CPB zocht het echter nog even na en heeft aan NRC laten weten dat de vork helemaal niet zo in de steel steekt: “In de cijfers die de PVV ons heeft gegeven, laat de partij de cultuur met rust.”

NRC: PVV vergeet te bezuinigingen op kunst

Geef een reactie

Laatste reacties (13)