93

PVV, VVD en CDA steunen uitkleden pgb

Oppositie laakt gebrek aan alternatieven

De gedoogcoalitiepartijen PVV, VVD en CDA stemmen in met de omstreden plannen van het kabinet om het persoonsgebonden budget, waarmee hulpbehoevenden zelfstandig zorg kunnen regelen, drastisch te korten. Dat werd donderdag aan het begin van de avond duidelijk in Den Haag.

De Pers schrijft:

De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV onderschrijven dat het roer om moet, omdat er anders uiteindelijk wel heel veel geld gaat naar de populaire regeling waarmee mensen nu zelf hun zorg kunnen inkopen. 
Het is pijnlijk, maar de afgelopen jaren zijn de pgb-houders keer op keer geconfronteerd met maatregelen en ook een pgb-stop, schetst de VVD. ,,Door de groep te beperken, behouden mensen het geld voor een alternatief voor een verblijf in een instelling.” 

De oppositie verwijt het kabinet onder meer dat de hulp wordt stopgezet terwijl er nog geen alternatieven voorhanden zijn. Volgens de SP moet die volgorde omgedraaid worden: eerst alternatieven scheppen, dan bezuinigen.

Geef een reactie

Laatste reacties (93)