259

PVV: Wij willen geen democratie

Voorstel Hero Brinkman voor afschaffing éénlid structuur verworpen

Het voorstel van PVV-er Hero Brinkman om van de PVV een partij te maken waar mensen lid van kunnen worden is verworpen. Brinkman wilde dat de PVV een ledenstructuur zou krijgen en minder een ‘one-man party’ zou worden.

Volgens Brinkman zouden meer PVV’ers voor een ledenstelsel zijn. Hij wilde een commissie bestaande uit leden van de fractie opzetten die moeten onderzoeken of democratisering van de PVV ‘een goed plan is’, schrijft de Volkskrant.

Reden voor zijn aanvraag is de ontevredenheid onder veel Kamerleden over de geldbesteding van de partij. In een notitie, die eerder uitlekte via televisieprogramma 1Vandaag, schrijft Brinkman:  

“Het is veel Kamerleden in de fractie onduidelijk waar de gelden aan worden besteed en hoe en met welke criteria personeelsleden worden geworven. Er zou meer transparantie moeten zijn over deze gelden, met name ook voor wat de onmogelijkheden betreft.

Geert Wilders heeft laten weten dat er ‘inhoudelijk en respectvol’ met elkaar is gediscussieerd, maar dat het voorstel van Brinkman is verworpen.

Update 14.45:

Hero Brinkman heeft aangekondigd zich neer te leggen bij het besluit van zijn fractie. In een reactie zegt Brinkman:

“Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik ben een democraat in hart en nieren. De fractie heeft besloten en daar conformeer ik me aan.”

De Volkskrant: PVV vergadert over plannen Brinkman, PVV-fractie verwerpt voorstel ledenpartij

Geef een reactie

Laatste reacties (259)