92

PVV wil toch geen verbod op roepen Allahoe akbar

Kamerlid ontkent bericht Telegraaf ... Presentator Willem Wever slaakt in achtbaan Efteling kreet van angst ... 

In de vorige eeuw was er de – nog steeds actieve – Bond tegen het Vloeken, die meteen in actie kwam als de naam van god viel als uitroep van ontzetting, vreugde of woede zoals bijvoorbeeld allerjezus of godverdomme. Dat mocht niet gezegd worden want godslasterend. Nu is er de PVV die een verbod wil op het roepen van de islamitische versie van ‘prijs de Heer’. Tenminste dat meldde De Telegraaf.


In het programma Willem Wever waarin vragen van kinderen worden beantwoord, toog presentator Ajouad El Miloudi naar De Efteling met de 12-jarige Anil, die zelf een achtbaan heeft ontworpen. Ze gingen daarbij onder meer de gevreesde attractie de Python testen. Tijdens de rit slaakte El Miloudi van angst een schietgebed en riep onder meer uit Allahoe akbar, een kreet die moslims veelal gebruiken als uiting van ontzetting, vreugde of enig andere krachtige emotie.

De Telegraaf meldde dinsdag dat het PVV’er Bosma teveel werd. Hij gaat Kamervragen stellen en wil een verbod op het gebruik van de kreet: “Dit soort teksten moet je verre van kinderen houden.” Maar tegenover de NOS ontkent Bosma vragen te gaan stellen.

Bosma is zelf overigens niet vies van religieuze teksten. Vorige week nog twitterde hij naar aanleiding van het overlijden van PVV-europarlementariër Hans Jansen: ‘Strijden den goede strijd’. Die uitspraak is afkomstig van Timotheüs, een vroege volgeling van Christus die er op toezag dat mensen zich aan het ware geloof hielden:

 “Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.” (Timotheüs 6:12)

Geef een reactie

Laatste reacties (92)