86

Raad van State: kabinet mag bed, bad en brood weigeren

Hoogste bestuursrechter: wie niet meewerkt aan eisen staatssecretaris, hoeft geen hulp te verwachten

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft donderdag bepaald dat het kabinet eisen mag stellen in ruil voor bed, bad en brood. Mensen zonder een verblijfsvergunning moeten zich dan aan de eisen van staatssecretaris Dijkhoff houden, doen ze dat niet, dan kan het kabinet opvang weigeren.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) stelt in het Europees Sociaal Handvest dat eenieder recht heeft op ten minste bed, bad en brood. Een Iraniër die onderdak is aangeboden in een ‘vrijheidsbeperkende locatie, waarbij hij de gemeente niet mocht verlaten en moest meewerken aan zijn vertrek uit Nederland, had hierover een klacht ingediend. De gewone rechtbank stelde hem met een verwijzing naar het EVRM in het gelijk. Die rechter verwees daarbij ook naar de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Maar, zo zegt de Raad van State nu, hoewel het EVRM bindend is, is de staatssecretaris niet verplicht om uitgeprocedeerde asielzoekers onvoorwaardelijk onderdak te bieden.

Als de vreemdeling weigert mee te werken aan zijn vertrek uit Nederland, dan mag de staatssecretaris hem onderdak weigeren.

De RvS erkent wel dat er bijzondere omstandigheden zijn waarin niet verlangd kan worden dat uitgeprocedeerde asielzoekers meewerken aan het vertrek. Bijvoorbeeld de psychische gesteldheid van de vreemdeling.

De Volkskrant: Kabinet mag meewerking eisen aan uitzetting in ruil voor bed, bad, brood

cc-foto: Max Malkus

Geef een reactie

Laatste reacties (86)