26

Raad van State: Pensioenleeftijd gaat te langzaam omhoog

Ook vindt het adviesorgaan de voorgestelde verhoging van de AOW-uitkering een schijnzekerheid

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering heeft kritiek op het pensioenplan. De AOW-leeftijd zou te langzaam omhoog gaan en ook zouden de plannen te veel spanning oproepen met betrekking tot de verdeling van de lusten en lasten tussen jongeren en ouderen.

Het pensioenplan zoals het er nu ligt, kiest volgens de Raad van State een tijdpad dat geen recht doet aan de urgentie van het probleem waarvoor verhoging van de AOW-leeftijd dient. Zo zijn in het nieuwe akkoord plannen opgenomen voor het ‘flankerend beleid’ dat er voor moet zorgen dat mensen die eerder stoppen met werken er niet te veel op achteruit gaan. De Raad van State vindt dat zo’n uitzondering op het beleid de reden voor het invoeren van het wetsvoorstel ondermijnt. De AOW-verhoging is juist bedoeld om de gevolgen van de vergrijzing te verzachten.

Ook vindt het adviesorgaan dat de verhoging van de uitkering tot 2028 een wankel punt omdat die op gespannen voet staat met de overheidsfinanciën. Daarmee is die maatregel een schijnzekerheid, oordeelt de Raad van State.

Bovendien is dit element van het voorstel moeilijk te rijmen met het belang van een robuust, voorspelbaar en eenvoudig uit te voeren AOW-stelsel en met het doel een duidelijke en herkenbare basisuitkering te garanderen waarop private partijen desgewenst aanvullingen kunnen aanbrengen.”

De Volkskrant: Raad van State: AOW-leeftijd moet sneller omhoog

cc-foto: Emmapatsie
Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (26)