Laatste update 09:58
10

Rabobank staakt hulp aan invloedrijke christelijke sekte

Onder invloed van onthullingen door NRC over de kwalijke praktijken van de Noorse Broeders, een christelijke sekte die prominente leden telt in het overheidsapparaat, heeft de Rabobank het geloofsgenootschap aan de kant gezet. De bank wil de broederschap niet langer financieren, noch er het betalingsverkeer voor verzorgen. Met het voornemen worden de operaties van de sekte praktisch platgelegd. De maatregel wordt vaker toegepast bij criminele en terroristische organisaties.

De broederschap, alias  Christelijke Gemeente Nederland (CGN), maakt zich schuldig aan “belastingontwijking, fraude, kinderarbeid en het schenden van de Arbeidstijdenwet”. Grote sommen geld die worden opgehaald onder de veertigduizend leden, waarvan tweeduizend in Nederland, worden door de top van de sekte weggesluisd naar belastingparadijzen.

NRC meldt:

Onder de Noorse broeders in Nederland zijn hoge ambtenaren van ministeries en Belastingdienst. Prominent broeder Alfonso Boekhoudt werd vorig jaar door het kabinet benoemd tot gouverneur van Aruba. Na de publicaties deed Rabobank onderzoek naar het netwerk van de broeders. Daarbij bleek dat fiscale regels zijn overtreden. (…) Rabobank schrijft „op geen enkele wijze” te willen meewerken aan kwesties „die het aanzien of de reputatie van de bank kunnen schaden, dan wel een gevaar opleveren voor de integriteit van de bank.”

Andere banken in binnen- en buitenland, waarin der ING, gingen de Rabobank voor. Triodos blijft het omstreden genootschap wel bedienen.

Propagandavideo van de broederschap:

Geef een reactie

Laatste reacties (10)