5

Raden van toezicht hoger onderwijs; witte grijze mannen wereld

Twee vliegen in één klap: de allochtonen die in de raden zitten zijn bijna altijd vrouw  

De raden van toezicht van de Nederlandse universiteiten bestaan overwegend uit blanke mannen en ondernemers. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek door een aantal universiteits- en hogeschoolbladen, waaronder Univers, ANS, Folia en EM (Erasmus). De raden van toezicht moeten de colleges van bestuur controleren en grote investeringen goedkeuren. Ook bewaken ze de identiteit van de instituten.

Echt verrassend is de uitkomst niet, maar van de toezichthouders is dus ruim tweederde man, terwijl de studentenpopulatie voor meer dan de helft juist uit vrouwen bestaat. Uit de inventarisatie blijkt dat van de promovendi zo’n 45 procent vrouw is, maar het percentage vrouwelijke hoogleraren blijft steken op een luttele 15 procent.

Karl Dittrich, voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU, erkent in de Volkskrant dat de raden van toezicht niet bepaald representatief zijn. Noch voor de Nederlandse samenleving, noch voor het hoger onderwijs. Toch vindt hij de cijfers ‘niet echt verontrustend’.

Drie van de tien toezichthouders komen uit het bedrijfsleven. Zo is Hans Smits, voormalig president-directeur Havenbedrijf Rotterdam nu toezichthouder bij de Erasmus Universiteit, is Jeroen van der Veer, oud-president-directeur Shell, nu toezichthouder bij de TU Delft en is Herman Dijkhuizen, chief financial officer NIBC bank, ook toezichthouder bij de VU.

Dittrich:

Toen de raden van toezicht er zo’n twintig jaar geleden kwamen, lag het accent in het hoger onderwijs nog sterk op de bedrijfsvoering. Universiteiten en hogescholen zijn nu eenmaal complexe organisaties. Aan de knowhow van mensen met kennis van financiële en strategische vraagstukken bestond dus een grote behoefte. Tja, dan kom je dus snel bij mannen met een ondernemersverleden terecht. Inmiddels ligt de nadruk bij de universiteiten echter meer op de inhoud, op de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Over niet al te lange tijd zul je dat ook terug zien in de samenstelling van de raden van toezicht.

Op de website Universonline zijn ze een stuk kritischer:

Het aantal toezichthouders met verstand van onderwijs en wetenschap is laag.  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil juist dat er meer toezichthouders komen die veel van onderwijs weten. In hun woorden: Raden van Toezicht moeten zich meer inhoudelijk in het onderwijs- en onderzoeksdiscours gaan mengen.
Er zitten bijna geen allochtonen in de raden, slechts een handjevol ( circa 5 procent) en bijna altijd zijn dit vrouwen. Dit is natuurlijk handig, omdat het mes zo aan twee kanten snijdt: een raad neemt direct twee sociaal wenselijke kandidaten in dienst. Het is jammer dat dit zo gaat, omdat de Raden op deze manier nauwelijks een afspiegeling zijn van de universiteitspopulatie.

Inforgraphic: Pascal Tieman

Geef een reactie

Laatste reacties (5)