37

Randstedelingen worden dikker en eenzamer

Door toename ouderen en niet-westerse immigranten vormen eenzaamheid en overgewicht in 2020 het grootste gezondheidsprobleem

In de Randstad zullen mensen dikker en eenzamer worden. Dat zeggen epidemiologen die zich baseren op het Epidemiologisch Bulletin, een vakblad voor de medisch specialisten in de regio Haaglanden. Volgens deskundigen geldt de Haagse situatie ook voor Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit schrijft de Volkskrant.

De groepen ouderen en niet-westerse Hagenezen nemen toe. En onder hen komt eenzaamheid vaak voor, zeggen de onderzoekers. Zo neemt eenzaamheid met 11 procent toe ten opzichte van 2012. Volgens de onderzoekers vormen eenzaamheid, angst, depressie en overgewicht de voornaamste aandoeningen, en moet daar aandacht voor blijven.

Lex Burdorf, hoogleraar aan het ErasmusMC:

De Haagse cijfers verbazen me niet, die zien we in de andere G4-steden terug.

Behalve de demografische oorzaken, komen deze aandoeningen ook vaker aan het licht doordat huisartsen deze actiever opsporen zegt Burdorf.

Dit geldt zeker voor hoge bloeddruk, diabetes en depressie, dus de cijfers zullen hoger zijn.

De GGD wil dat de betrokken partijen in Den Haag alles op alles zetten om te voorkomen dat men deze aandoeningen krijgt, aangezien de ziektelast en zorgkosten in 2020 enorm zullen zijn toegekomen.

Volkskrant: Randstedeling wordt eenzaam en dik

Cc-foto: Malingering / AWPG

Geef een reactie

Laatste reacties (37)