Laatste update 10:36
41

Rapport: Advies Remkes ontoereikend, uitstoot stikstof moet nog verder omlaag

De Nederlandse stikstofuitstoot moet met meer dan 50 procent omlaag en de kabinetsplannen voor het uitkopen van boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden zijn ontoereikend. Dat is de conclusie van onderzoek van Wageningen Environmental Research, dat op initiatief van het Wereld Natuur Fonds is uitgevoerd.

Afgelopen weekend beloofde de VVD boeren dat er geen dier af hoeft en dat de stikstofuitstoot ook met technologische oplossingen kan worden ingeperkt, maar volgens de onderzoekers is dat niet realistisch. De Volkskrant schrijft:

Theoretisch kunnen oplossingen zoals luchtwassers en een andere veevoersamenstelling de stikstofuitstoot in de landbouw met bijna eenderde verlagen, maar in de praktijk zijn de oplossingen kostbaar, moeilijk te implementeren en zetten de onderzoekers vraagtekens bij de effectiviteit ervan. Met de conclusie dat in de provincies gemiddeld 45 procent van de stikstofdepositie uit de landbouw van buiten de eigen provinciegrenzen komt, temperen de onderzoekers de verwachtingen omtrent de eerder deze maand gepresenteerde kabinetsplannen. Het uitkopen van boeren met verouderde stallen nabij Natura-2000-gebieden, zoals de adviescommissie van Johan Remkes heeft voorgesteld, zal hierdoor maar weinig effect hebben. ‘Meer landelijke maatregelen’ in de veehouderij zijn nodig, schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers onderzochten ook de effecten op de stikstofuitstoot van de plannen van minister Schouten voor kringlooplandbouw. Ook die insteek zet geen zoden aan de dijk. De benodigde stikstofreductie kan alleen worden gehaald als er geen stikstofdragend veevoer (zoals soja) meer wordt geïmporteerd. Als gevolg daarvan is nog maar voor de helft van de dieren voer beschikbaar. Wat niet erg is indien de veestapel gehalveerd wordt, zoals D66 en GroenLinks willen.

Cc-foto: kees torn

Geef een reactie

Laatste reacties (41)