70

Rapport: Vluchtelingen goed voor de economie

Vluchtelingen dragen in positieve zin bij aan de economie en zorgen voor een opvallende daling van de werkloosheid. Dat schrijft de Volkskrant naar aanleiding van een omvangrijke Franse analyse van dertig jaar economische gegevens uit vijftien verschillende Europese landen. De uitkomst gaat lijnrecht in tegen de anti-vluchtelingenretoriek die het debat in veel landen domineert.

Het effect wordt zichtbaar zo’n twee tot vier jaar na een instroom van asielzoekers, zo blijkt uit het onderzoek. De werkloosheid daalt met enkele tienden van procenten en het nationaal product neemt toe. De balans tussen belastinginkomst en overheidsuitgaven blijft ondertussen min of meer gelijk. Hoogleraar economische demografie Hippolyte d’Albis van het Parijse onderzoeksinstituut CNRS zegt dat die uitkomsten erop wijzen dat ‘de veronderstelde vluchtelingencrisis die momenteel in Europa wordt ervaren waarschijnlijk geen economische crisis veroorzaakt, maar eerder een economische kans is’.

Dat vluchtelingen ‘banen afpakken’ van de autochtone bevolking, wordt door het onderzoek ook naar het rijk der fabelen verwezen. Integendeel zelfs. In de praktijk blijkt dat de nieuwkomers autochtone laagopgeleiden juist naar beter betaalde posities stuwen. Ook genereren ze vaak ‘indirect inkomen’ door bijvoorbeeld kinder- of mantelzorg over te nemen, waardoor vooral vrouwen meer kunnen werken. Iets wat ook in de VS vaak gebeurt.

De onderzoekers wijzen er wel op dat het niet een en al rozengeur en maneschijn is, wat betreft de gevolgen van immigratie. Er wordt in het onderzoek bijvoorbeeld niet gekeken waar de asielzoekers vandaan komen en in hoeverre ze blijven en ook wordt er geen verschil gemaakt tussen Noord- en Zuid-Europa, waar vooral in het zuiden asielzoekers vaker de illegaliteit verkiezen boven een asielaanvraag:

We ontkennen niet dat grote stromen asielzoekers de gastlanden voor veel politieke uitdagingen stellen. Maar wellicht zijn die politieke uitdagingen makkelijker aan te gaan als het cliché van internationale migratie als economische last kan worden afgekaart.

Dergelijke onderzoeksresultaten zijn overigens niet nieuw. Uit een Amerikaans onderzoek van het Department of Health and Human Services bleek vorig jaar al dat vluchtelingen in de Verenigde Staten het afgelopen decennium 63 miljard dollar meer aan belastinggeld opbrachten, dan ze kostten. Dat rapport ging lijnrecht in tegen de beweringen van de regering-Trump dat het aantal vluchtelingen dat mocht worden toegelaten drastisch teruggebracht moest worden, wegens de te hoge kosten. Het rapport, opgesteld door de Amerikaanse overheid, mocht op dringend verzoek van het Witte Huis uiteindelijk niet worden gepubliceerd, maar belandde alsnog in handen van de New York Times.

cc-foto: Directie Voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (70)