Laatste update 21:48
99

Rechter dwingt man mee te werken aan beëindigen islamitisch huwelijk

Woensdag heeft de rechtbank in Oost-Brabant beoordeeld dat een man uit Veldhoven moet meewerken aan de echtscheiding van zijn vrouw. Doet hij dat niet, dan pleegt hij ‘een onrechtmatige daad’. Met de uitspraak van de rechter schept hij een precedent waarmee meer vrouwen die in een religieus huwelijk vastzitten in de toekomst makkelijker geholpen kunnen worden.

De man en vrouw uit Veldhoven zijn in 2014 islamitisch getrouwd. Een jaar later ging het stel uit elkaar en vroeg de vrouw een scheiding aan. De man weigerde en zei alleen mee te zullen werken als de vrouw de gouden sieraden die hij haar schonk teruggeeft, evenals de bruidsgift van 4 duizend euro.

Saillant in de uitspraak is dat de rechter erkent dat hij niet bevoegd is om een echtscheiding naar islamitisch recht te ontbinden. Dat kan volgens de rechter alleen door een shariarechter. Daarmee erkent de rechter indirect de legitimiteit van het islamitisch recht. Dat omzeilt de rechtbank nu door de vraag te beantwoorden of de man een onrechtmatige daad pleegt ten opzichte van de vrouw door een scheiding te weigeren. Dat is volgens de rechter het geval. In Nederland bestaan er overigens geen shariarechtbanken. In een eerder geval in Rotterdam verwees de rechter de vrouw die van haar man wilde scheiden desondanks door naar een shariaraad.

De uitspraak:

Als het huwelijk blijft voortbestaan wordt volgens de rechtbank inbreuk gemaakt op de rechten en vrijheden van de vrouw. Het religieuze huwelijk vormt een belemmering voor de vrouw om opnieuw een relatie aan te gaan. De sociale omgeving van de vrouw zal haar zonder echtscheiding naar islamitisch recht blijven beschouwen als een gehuwde vrouw. Daardoor loopt ze het risico dat ze zich bij een volgende relatie buiten die sociale omgeving plaatst. Daarnaast overweegt de rechtbank dat het religieuze huwelijk zorgt voor een ondergeschikte positie van de vrouw; zij is verplicht de man te gehoorzamen. Deze fundamentele ongelijkheid tussen de vrouwelijke en de mannelijke partner – die op zichzelf al niet strookt met de grondrechtelijke gelijkheid tussen de seksen – blijft bestaan als er geen echtscheiding komt terwijl de vrouw die wel wenst. De vrouw kan de echtscheiding naar islamitisch recht niet afdwingen; de man kan dat wel door verstoting (door het uitspreken van de talaq). Bovendien loopt de vrouw het risico om bij het aangaan van een nieuwe relatie blootgesteld te worden aan eerwraak en strafvervolging. In Irak – het land van herkomst van beiden – wordt een dergelijke situatie (geen echtscheiding naar religieus recht maar wel een nieuwe relatie) aangemerkt als overspel. En dat is daar een strafbaar feit. Dat de man louter uit financiële motieven niet wil meewerken aan de scheiding, vormt volgens de rechtbank dan ook een onrechtmatige daad ten opzichte van de vrouw.

Lees ook: Een vrouw die naar vrijheid streeft, verdient onze steun – toch?

cc-foto: FaceMePls

Geef een reactie

Laatste reacties (99)