65

Rechter gooit wet in de prullenbak: Nertsen fokken mag

Rechter heft verbod op fokken van pelsdieren voorlopig op ... Financiële compensatie voor benadeelden was niet goed geregeld

Voorlopig mogen pelsdieren in Nederland gewoon gefokt worden. In 2012 ging het parlement nog akkoord met een wet waarin het vanaf 2024 verboden zou worden. De rechter oordeelt nu echter dat alle fokbedrijven en nertshouders hierdoor ‘ernstig financieel’ benadeeld zullen worden en de compensatie hiervoor niet duidelijk is.

De rechtbank laat weten:

Op dit moment kan niet worden vastgesteld dat hen daarvoor enige, laat staan adequate, vergoeding is of zal worden geboden.

Pelsdierenhouders zouden door het verbod bovendien extra benadeeld kunnenw orden. Ze moeten namelijk veel geld investeren in maatregelen om het welzijn en de leefomstandigheden van de nertsen te verbeteren. Wie niet aan de eisen voldoet, zou direct een verbod opgelegd krijgen.

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders spande de zaak aan omdat zij van mening waren dat de regering ‘een gezonde en bloeiende bedrijfstak de nek omdraait’. Jaarlijks wordt in de sector zo’n driehonderd miljoen euro verdiend. De rechter meent nu dat de balans tussen de maatregelen en de compensatie ver te zoeken is.

De fokkers zijn in ieder geval heel erg blij met het nieuws. NFE-woordvoerder Wim Verhagen:

“Het recht heeft gezegevierd. Wij hadden een ijzersterk dossier, maar zowel de Eerste als Tweede Kamer is blind achter Kamerleden en activisten aangelopen. Wij zijn blij dat het plan zo rigoureus naar de prullenbak is verwezen. Vanaf het moment dat de wet was aangenomen, werden fokkers financieel benadeeld. Wij werden aan ons lot overgelaten, er was echt sprake van een sterfhuisconstructie. Hier werd één sector onevenredig zwaar getroffen. Het was ook de eerste keer dat de overheid heeft geprobeerd een rendabele sector om zeep te helpen op basis van ethische gronden.

NRC: Rechter heft verbod op nertsen fokken op

cc-foto: Network for animal freedom

Geef een reactie

Laatste reacties (65)