8

Rechters klagen vaker over niveau advocaten

Officiële klachtenprocedure ontbreekt

Een formele klachtenprocedure ontbreekt, dus daarom zijn er geen precieze cijfers beschikbaar. Maar duidelijk is wel dat het aantal klachten van rechters over slecht presterende advocaten toeneemt.

Dat schrijft Trouw. Een van de terreinen waarop wordt geklaagd is het vreemdelingenrecht. Al eerder had de deken van de Orde van advocaten met de rechtelijke macht afgesproken dat ze slechte prestaties van advocaten zouden melden. Dit met steun van de specialistenvereniging Migratierecht Advocaten. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten is iets terughoudender. In Trouw zegt voorzitter Bart Nooitgedacht:

Als de belangen van de rechtzoekende echt geschaad worden door de slechte prestaties van een advocaat, ja, dan kan ik me voorstellen dat rechters aan de bel trekken. Maar ik vind dat rechters daar erg voorzichtig mee moeten zijn. Want het is allemaal wel erg schimmig: een rechter vindt dat een advocaat niet goed functioneert, hij meldt dat bij zijn eigen president en die gaat er weer mee naar de deken. Wie zegt dat de motieven van de rechter zuiver zijn? En hoe controleren we het? Bovendien heeft elke advocaat vrijheid van verdediging: hij bepaalt samen met zijn cliënt hoe een zaak gevoerd wordt.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)